Projekti

Projekt MREŽA^2 – „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2018. godini provodi projekt  MREŽA2  –  „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“ , koji je nastavak projekta “MREŽA” u okviru kojeg se osnovala mreža ruralnih poduzetnica Krapinsko- zagorske županije.  Cilj projekta je unaprjeđenje ravnopravnosti spolova kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji,  jačanjem kapaciteta „Mreže žena poduzetnica“, pružanjem

Pročitajte više »

Skrivena blaga ruralnog turizma

Nositelj projekta:  Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla  Partneri u projektu: Opći cilj:  Poticanje inovacija u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske. Specifični cilljevi:  SC1: Jačati kapacitete LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osigurati prijenos znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomske

Pročitajte više »

VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275 Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB

Pročitajte više »

Volonterski centar VolontirAJMO

Nositelj projekta: Mreža udruga Zagor Partnerske organizacije: Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Kumrovec, Općina Tuhelj, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna

Pročitajte više »

Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Projekt provodi: LAG Zagorje-Sutla Partneri: Mreža udruga Zagor Opći cilj projekta: Implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Ukupna vrijednost projekta: 56.130,00 €; ostvarena podrška u iznosu od 49.530,00 €, financirano od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator. Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinac 2020. – 31. prosinac 2021. 

Pročitajte više »

Circular.rur -Novi poslovni modeli cirkularne ekonomije za aktivaciju europskih ruralnih područja

Cilj projekta Circular.rur – Novi poslovni modeli cirkularne ekonomije za aktivaciju europskih ruralnih područja je promicati prijenos inovativnih znanja o cirkularnoj ekonomiji te razvoj novih poslovnih modela temeljenih na njoj, a koji odgovaraju očekivanjima nacionalnih i europskih tržišta rada te pružaju nove prilike za aktivaciju u suočavanju s aktualnim izazovima, promičući modernija

Pročitajte više »

Small Towns European Debates Network (StedNET)

Nositelj projekta: Grad Pregrada Partneri u projektu: Kratki opis projekta: Projekt pod nazivom “Small Towns European Debates Network (StedNET)” u okviru programa Europa za građane promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Svrha je potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na

Pročitajte više »

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“

Nositelj projekta:  Institut za razvoj tržišta rada Partneri u projektu: Kratak opis projekta: Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržište rada. NEET osoba smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja

Pročitajte više »

AGARE – Alternative Green Areas For Rural Europe

Nositelj projekta:  European Laboratory on Training, Education and Citizenship (Italija) Partneri u projektu: Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta, koji se provodi u okviru programa Europa za građane, je ojačati uključenost ruralnih građana u Europsku uniju u oblikovanju politika i poduzimanju akcija za dobrobit ruralnih zajednica. Promicanje akcija društvene predanosti kroz aktivnosti koje uključuju i

Pročitajte više »

Okusi tradicije

Projekt: Okusi tradicije Ukupna vrijednost projekta je 552.917,10 HRK, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Glavni partner i nositelj projekta je LAG Zapadna Slavonija, a partneri na projektu su LAG Zagorje-Sutla, LAG Posavina i LAG Međimurski doli i bregi. Ciljevi Projekta su: 1. Razvoj

Pročitajte više »
Skip to content