#ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2021. godini zajedno sa Mrežom udruga Zagor provodi projekt  #ajmoLAG: volontiranjem do društvene pravednosti.

Opći cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice te poticati socijalnu koheziju kroz neformalno obrazovanje i volontiranje. Projektne aktivnosti omogućuju mladima razumijevanje društvene pravednosti kao važne komponente održivog i demokratskog društva te ih se usmjerava u provedbu volonterskih aktivnosti čime doprinose društvenoj pravednosti i održivom razvoju u svojim zajednicama. Aktivnostima projekta dodatno se potiče razumijevanje volonterstva kao resursa razvoja lokalne zajednice te se jača volonterstvo za dobrobit djece i mladih, kao i provodi odgoj za volontiranje.

Specifični ciljevi:

1.Osigurati stjecanje znanja o društvenoj pravednosti kod mladih provedbom programa neformalnog obrazovanja i volontiranja.

2. Utjecati na povećanje svijesti o važnosti izgradnje održivih zajednica kroz volontiranje usmjereno djeci i mladima.

Ciljana skupina projekta su građani/ke s područja na kojem se provodi projekt, a posebno djeca i mladi s navedenog područja kao krajnji korisnici aktivnosti. Direktni korisnici aktivnosti su i učenici iz 4 srednje škole – SŠ Pregrada, SŠ Bedekovčina, SŠ Zlatar i Gimnazija AGM Zabok koji dolaze iz različitih dijelova Krapinsko-zagorske županije.

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 17.500,00 kn na Natječaju za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Skip to content