Category: Projekti

SmartSize (1)

Projekt MREŽA^2 – „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2018. godini provodi projekt  MREŽA2  –  „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“ , koji je nastavak projekta “MREŽA” u okviru kojeg se osnovala mreža ruralnih poduzetnica Krapinsko- zagorske županije. 

Cilj projekta je unaprjeđenje ravnopravnosti spolova kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji,  jačanjem kapaciteta „Mreže žena poduzetnica“, pružanjem stručne podrške za poduzetničke projekte žena te zagovaranjem donošenja javnih politika za unaprjeđenje razvoja poduzetništva žena.

Ciljana skupina su žene poduzetnice u Krapinsko-zagorskoj županiji, od početnica (koje imaju konkretnu poslovnu ideju ili su u fazi pokretanja posla) do poduzetnica koje vode rastuće poslovne pothvate.

U projektu je planirana provedba slijedećih aktivnosti:

 •          Poticanje umrežavanja žena poduzetnica
 •          Radni sastanci Mreže
 •          Promocija članica Mreže  kroz izradu članaka na web-u „Uspješne priče o poduzetništvu žena“
 •          Edukacija o bespovratnim sredstvima za žene poduzetnice
 •          Jačanje poduzetničkih vještina žena kroz provedbu edukativnih radionica
 •          Pružanje stručne podrške za poduzetničke projekte žena u obliku savjetovanja
 •          Provedba akcijskog istraživanja i analiza poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji
 •          Konferencija o ženskom poduzetništvu – zagovaračka kampanja donošenja akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

Provedba projekta  „MREŽA 2“ doprinosi povećanju zastupljenosti žena u poduzetništvu, smanjenju prepreka koje se ogledaju u društvenim predrasudama, socijalnim stavovima odgovornih za razvoj poduzetništva i nepovjerenja prema ženama te nedorečenost strateškog okvira za snažniji razvoj poduzetništva žena (Strategije razvoja i Akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji).

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 12.500,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Read More
SmartSize (1)

Skrivena blaga ruralnog turizma

Nositelj projekta: 

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla 

Partneri u projektu:

 • Lokalna akcijska grupa Sava
 • Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje
 • Lokalna akcijska grupa Zeleni bregi
 • Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi
 • Lokalna akcijska grupa Mura-Drava

Opći cilj: 

Poticanje inovacija u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske.

Specifični cilljevi: 

SC1: Jačati kapacitete LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osigurati prijenos znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomske subjekte: Kroz informativno edukativne aktivnosti ćemo članove partnerskih LAG-ova i njihove zaposlenike/ce, lokalno stanovništvo kao i postojeće ekonomske subjekte upoznati s mogućnostima razvoja ruralnog turizma. Ujedno će LAG-ovi stečena znanja koristiti u razvoju lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2021 – 2027. Posebna ciljana skupina su OPG-ovi koji kroz razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti usmjerenih spram ruralnog turizma mogu povećati svoje dohotke te samim time stvarati održivija poljoprivredna gospodarstva. 

SC2: Promovirati lokalne destinacije korištenjem offline i online alata u svrhu inovativnog pristupa ruralnom turizmu te umrežiti destinacije u ruralnom području: Kako bismo promovirali lokalne destinacije koristit ćemo se integracijom offline i online alata. Postavljanjem tzv. mjesta za slikanje poticat ćemo promociju lokalnih područja kroz društvene mreže i usmenu predaju te kreirati i turizam doživljaja. Mjesta za slikanje bit će fiksna i mobilna te personalizirana za pojedine lokacije na području LAG-ova. Kroz info table bolje ćemo upoznati kako lokalno stanovništvo tako i turiste s lokalnom destinacijom i upravljati turističkim tokovima. Promotivni materijal i web stranica povećat će vidljivost i prepoznatljivost lokalnog područja. Na web stranici će biti i prikazani primjeri dobre prakse s područja LAG-a Međimurski doli i bregi, Mura-Drava, Zagorje-Sutla i Zeleni bregi.

SC3: Ojačati međusektorsku suradnju u području ruralnog turizma kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse: Jačanje međusektorske suradnje ključan je dio razvoja održivog ruralnog turizma koji će čuvati prirodnu i kulturnu baštinu te holistički pristupati lokalnoj zajednici integrirajući njezinu ekonomsku djelatnost. Stoga se planiramo posvetiti ključnim izazovima ruralnog turizma, a to su: umjetnost i izrada suvenira, mobilnost i lokalna infrastruktura, kratki lanci opskrbe, prostorno uređenje i integracija lokalnih uslužnih djelatnosti. Povezivanjem stručnjaka/inja i praktičara/ki iz različitih sektora postižemo sinergiju i potičemo inovacije u području ruralnog turizma.

Razdoblje provedbe projekta: 

09.06.2020. – 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.323.809,76 HRK

Sufinanciranje: 

Međuteritorijalni projekt suradnje “Skrivena blaga ruralnog turizma” sufinanciran je sredstvima Europske unije.
Mjera 19 „LEADER – CLLD“, Podmjera 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Read More
SmartSize (1)

VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Kratki opis projekta, ciljevi i rezultati: Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” doprinosi jačem povezivanju lokalnih organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave kako bi međusobno pridonijeli jačanju kapaciteta kroz dijeljenje svojih znanja i vještina te kako bi izradili smjernice reagiranja u kriznim situacijama i upravljanje istima. Projekt doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva s područja grada Zaboka, grada Pregrade i grada Donja Stubica kroz provedbu edukativnih aktivnosti, izradu smjernica za efikasno i odgovorno djelovanje prilikom kriznih situacija, provedbu demonstracija i vježbi odgovarajućeg reagiranja na krizne situacije, te volonterskih i građanskih akcija. Aktivnosti omogućuju povezivanje i razvoj međusektorske suradnje između udruga za mlade, Gradskih društava Crvenih križeva, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15%, 57.794,90 kuna, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85%, 327.504,42 kuna, iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2022.-31.08.2023.

Kontakt osobe za više informacija: Ivana Radanović, ivana@zagor.info 

Read More
SmartSize (1)

Volonterski centar VolontirAJMO

Nositelj projekta: Mreža udruga Zagor

Partnerske organizacije: Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Kumrovec, Općina Tuhelj, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Krapinsko-zagorska županija.

Ukupna vrijednost projekta: 101.400,00 kuna, a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla.

Opći cilj projekta:

Sustavno praćenje, razvoj i promoviranje volonterstva i lokalnog volonterskog centra, razvoj civilnoga društva te društveni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji i lokalnim zajednicama aktivirajući potencijale volonterstva. Opći cilj usmjeren je na dugotrajne promjene u društvenoj i volonterskoj zajednici jer uključuje razvoj i jačanje civilnoga društva i aktivno građanstvo kroz razvoj volonterstva koji predstavlja suvremeni europski model uključivanja u društvene i demokratske procese u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Osnažiti kapacitete volontera/ki i organizatora volontiranja (koordinatora volontiranja) te osigurati sustavnu podršku istima kroz provedbu edukacijskih programa i informiranja u svrhu osnaživanja volonterstva, te poticanja provedbe volonterskih aktivnosti u svrhu povećanja broja organizatora volontiranja i građana/ki (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti.
 2. Povećati broj volonter/ki i organizatora volontiranja uključenih u Volonterski servis “VolontirAJMO” i Volonterski centar VolontirAJMO kroz provedbuvolonterskih programa i kampanja za uključivanje novih volontera/ki i poboljšanja prakse vrednovanja volontiranja.
 3. Ojačati međusektorsko partnerstvo i suradnju između organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem i promocijom volonterstva, javnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave kroz zajednički rad u okviru Volonterskog centra VolontirAJMO, te održavanje kontinuirane suradnje s Hrvatskom centrom za razvoj volonterstva.
 4. Osigurati sustavnu koordinaciju programa kroz praćenje, evaluaciju i osiguranje vidljivosti aktivnosti.

Read More
SmartSize (1)

Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Projekt provodi: LAG Zagorje-Sutla

Partneri: Mreža udruga Zagor

Opći cilj projekta: Implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

Ukupna vrijednost projekta: 56.130,00 €; ostvarena podrška u iznosu od 49.530,00 €, financirano od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinac 2020. – 31. prosinac 2021. 

Opis projekta: Projekt je namijenjen mladima u ruralnim područjima i malim urbanim naseljima, a mladi će razvijati i promovirati projekte, glasati za iste te na taj način sudjelovati u procesu donošenja odluka. Očekujemo sudjelovanje najmanje 500 mladih oba spola, od 15 do 30 godina. Lokalni donositelji odluka će analizirati predložene projekte zajedno s mladima i pomoći svojim stručnim savjetima u pripremi za glasanje, a također će biti zaduženi i za provedbu i sufinanciranje projekata. Ovaj je projekt prilika za stvaranje prostora za suradnju i dijalog između mladih i donositelja odluka te većeg razumijevanja potreba i interesa mladih u lokalnim zajednicama.

Pozadina projekta: Projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreže udruga Zagor, jedna je od 19 pobjedničkih ideja među njih čak 841 prijavljenih na natječaj Civic Europe-a. Civic Europe je inkubator za lokalno usmjerene građanske inicijative, organizacije i pojedince u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi, realiziran zahvaljujući neprofitnoj njemačkoj organizaciji MitOst i bugarskoj fondaciji Sofia Platform te financiran od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Read More
SmartSize (1)

Circular.rur -Novi poslovni modeli cirkularne ekonomije za aktivaciju europskih ruralnih područja

Cilj projekta Circular.rur – Novi poslovni modeli cirkularne ekonomije za aktivaciju europskih ruralnih područja je promicati prijenos inovativnih znanja o cirkularnoj ekonomiji te razvoj novih poslovnih modela temeljenih na njoj, a koji odgovaraju očekivanjima nacionalnih i europskih tržišta rada te pružaju nove prilike za aktivaciju u suočavanju s aktualnim izazovima, promičući modernija i održivija ruralna područja, kroz pametnu podršku stručnjaka u području ruralnog razvoja budućim poduzetnicima u ruralnoj Europi.

Projekt je dijelom Erasmus+ 2021-2027 Programa

Ukupna vrijednost: 252.931,00 €

Trajanje: 24 mjeseca (1.11.2021. – 31.10.2023.)

GLAVNI PARTNER: Concello de Outes, Španjolska

PARTNERI: Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local deGalicia (AFIPRODEL),Španjolska;

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla, Hrvatska;

WIN Consultants Ltd, Irska

Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut, Njemačka

Meath County Council, Irska

Comune di Capannori, Italija

ATLANTIS Engineering, Grčka

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: 

 • Analizirati čimbenike uspjeha koji određuju održivost poslovnih modela ruralne cirkularne ekonomije;
 • Poticati stratešku suradnju na europskoj razini kroz stvaranje transnacionalne mreže za aktivaciju ruralnih sredina EU kroz cirkularnu ekonomiju;
 • Stvoriti povoljan okvir za prijenos znanja o cirkularnoj ekonomiji između ruralne zajednice (nositelji razvoja, poduzeća, studenti i ruralno stanovništvo općenito) i sveučilišnih i tehnoloških centara EU;
 • Potaknuti stvaranje pametne podrške i mehanizama i instrumenata za obuku za poticanje primijenjenih inovacija za poslovni razvoj u europskim ruralnim sredinama;
 • Osigurati agentima poslovne podrške iz europskih ruralnih područja nova znanja, kapacitete i vještine temeljene na cirkularnoj ekonomiji;
 • Podići svijest obrazovne zajednice u europskim centrima za strukovno osposobljavanje o pristupu cirkularnoj ekonomiji i njenom potencijalu za ruralna područja

Read More
SmartSize (1)

Small Towns European Debates Network (StedNET)

Nositelj projekta: Grad Pregrada

Partneri u projektu:

 • Općina Žužemberk, Slovenija
 • Mairie de Ploeuc-L’Hermitage, Francuska
 • Centre for Economic and Rural Development, Bosna i Hercegovina
 • Siksali Arendusselts MTÜ, Estonija
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Slovenija
 • Biedriba Ludzas rajona partneriba, Latvija
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla

Kratki opis projekta:

Projekt pod nazivom “Small Towns European Debates Network (StedNET)” u okviru programa Europa za građane promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Svrha je potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini. Projekt StedNET provodi se kroz mjeru Europe za građane „Umrežavanje gradova“, kojim se zapravo žele povezati građani i građanke iz različitih dijelova Europe sa svrhom uspostavljanja dugotrajne tematske suradnje.

Partneri iz šest europskih zemalja (Hrvatska, Slovenija, BiH, Estonija, Francuska i Latvija) razmjenjuju dobre prakse o razvojnim politikama u malim europskim gradovima te potiču rasprave građana o pitanjima ruralnog razvoja, a posebice:

1. Kako ICT i digitalne tehnologije mogu poboljšati javne usluge te kvalitetu života i poslovanja u malim gradovima

2. Kako razviti kratke lance hrane i raznoliku poljoprivrednu proizvodnju

3. Kako zadržati mlade u malim gradovima i (p)ostati poželjnim mjestom za život

Cilj projekta je stvoriti mrežu malih, pametnih, zelenih i inovativnih gradova u europskim ruralnim područjima gradova.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 68.040,00 EUR/100%

Razdoblje provedbe projekta: 2 godine (do 30.08.2021.)

Projekt se provodi se u okviru programa Europa za građane,  Potprogram 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje, Mjera 2.2. Umrežavanje gradova

Read More
SmartSize (1)

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“

Nositelj projekta:  Institut za razvoj tržišta rada

Partneri u projektu:

 • Agronomska škola Zagreb
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
 • Društvo za psihološku pomoć
 • ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Mreža udruga Zagor
 • Grad Zagreb
 • Zagorska razvojna agencija
 • Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona
 • Učilište za poslovno upravljanje
 • Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje
 • Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Sportsko učilište PESG
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb

Kratak opis projekta:

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržište rada. NEET osoba smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj projekta je pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodit će se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok će individualizirana podrška biti osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci. Za provedbu aktivnosti uspostavit će se tri NEET centra (dva u Zagrebu i jedan u Krapini) kako bi se obuhvatilo i odgovorilo na specifične potrebe NEETovaca.

Ukupno se ovim projektom planira obuhvatiti 45 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe).

Razdoblje provedbe projekta: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.798.557,87 kn

Read More
SmartSize (1)

AGARE – Alternative Green Areas For Rural Europe

Nositelj projekta: 

European Laboratory on Training, Education and Citizenship (Italija)

Partneri u projektu:

 • Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla (Hrvatska)
 • Institute Perspectives (Bugarska)
 • Federacion Asturiana de Consejos (Španjolska)
 • HochVier – Gesellschaft für politische und interkulturelle Bil (Njemačka)
 • MURABA Korlátolt Felelosségu Európai Területi Társulás (Mađarska)
 • Sarajevska regionalna razvojna agencija Serda (Bosna i Hercegovina)
 • Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor (Slovenija)
 • European affairs fund of the Autonomous province of Vojvodina (Srbija)

Kratak opis projekta: Cilj ovog projekta, koji se provodi u okviru programa Europa za građane, je ojačati uključenost ruralnih građana u Europsku uniju u oblikovanju politika i poduzimanju akcija za dobrobit ruralnih zajednica. Promicanje akcija društvene predanosti kroz aktivnosti koje uključuju i građane i dionike, a koje potiču društveno-ekonomski razvoj i promiču Bijelu knjigu o budućnosti Europe svojevrsna su okosnica projekta. Kroz projekt će se partnerske organizacije i društva usredotočiti na ruralni razvoj kroz provođenje širokog spektra aktivnosti na lokalnoj i transnacionalnoj razini kako bi promovirali dvije stvari: europsko građanstvo u ruralnim područjima i povećanje uključenosti građana u budućnost svojih zajednica, a koje se danas suočavaju s izazovima. U tom će se kontekstu provoditi aktivnosti kako bi se potaknula rasprava među građanima koji žive u ruralnim područjima i pritom prikupila mišljenja o trenutnim problemima, s ciljem oblikovanja novih modela djelovanja u vezi s politikom EU na tim područjima. Konačni cilj svih aktivnosti je osnažiti stanovništvo u ruralnim područjima da postanu pokretači u svim aspektima sveobuhvatnog Zelenog sporazuma EU i cirkularne ekonomije, kao i strategije “Farm to fork” (naš ekvivalent bi bio “Od polja do stola”), koja bi trebala djelovati kao smjernica ovog projekta i biti prepoznata, cijenjena i unaprijeđena kako bi ruralna područja i zajednice mogle dati značajniji doprinos. 

Razdoblje provedbe projekta: 

01.03.2021. – 30.09.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 

136.080,00 € 

Read More
SmartSize (1)

Okusi tradicije

Projekt: Okusi tradicije

Ukupna vrijednost projekta je 552.917,10 HRK, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Glavni partner i nositelj projekta je LAG Zapadna Slavonija, a partneri na projektu su LAG Zagorje-Sutla, LAG Posavina i LAG Međimurski doli i bregi.

Ciljevi Projekta su:

1. Razvoj ruralnog turizma (selektivnih oblika turizma) i s njime povezanih djelatnosti
2. Podizanje razine znanja o konceptu „Od polja do stola“ s naglaskom na mlade
3. Jačanje svijesti o vrijednosti lokalne proizvodnje i kulinarske baštine kroz promociju kratkih lanaca opskrbe

Projekt suradnje LAG-ova „Okusi tradicije“ financiran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje „Okusi tradicije“.

Read More
Skip to content