Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”

Opći cilj projekta je bio pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji. Korisnice programa su bile dugotrajno nezaposlene žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju svojih radnih i socijalnih prava. Aktivnosti projekta: edukacije, mentorstvo, profesionalno usavršavanje, pravna pomoć i podrška nezaposlenim ženama, promocija projekta, te izrada preporuka za zapošljavanje žena. Projekt se provodio u razdoblju od dvije godine, nositelj je bio CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, a partneri LAG Zagorje-Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina. Ukupna vrijednost projekta: 912.485,42 kn. Projekt je financirala  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III, UP.01.3.1.01.0023, u iznosu od 100%.

Skip to content