Category: Provedeni projekti

SmartSize (1)

Uzmi pare i napravi nešto za mlade 2

Kao nastavak uspješnog pilot projekta, projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreže udruga Zagor, bio je jedna od 20 pobjedničkih ideja među njih čak 841 prijavljenih na natječaj Civic Europe-a. Civic Europe je inkubator za lokalno usmjerene građanske inicijative, organizacije i pojedince u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi, realiziran zahvaljujući neprofitnoj njemačkoj organizaciji MitOst i bugarskoj fondaciji Sofia Platform te financiran od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator. Opći cilj projekta je bila implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 56.130,00 €; ostvarena je podrška u iznosu od 49.530,00 €, financirano od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Read More
SmartSize (1)

Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica

Projekt „Budućnost počinje danas“ doprinio je osnaživanju mladih, osobito srednjoškolaca, za izgradnju održivih lokalnih zajednica. Programi neformalnog obrazovanja koriste inovativne metode rada koje mladima omogućuju znanja i vještine primjenjive u osobnom, profesionalnom i društvenom životu te doprinose većoj socijalnoj uključenosti mladih i njihovom preuzimanju uloge aktivnih građanina.  Edukativni programi odnose se na tri komponente obrazovanja za održivi razvoj: ekološku, volontersku i demokratsku te mladima pružaju holističku pristup konceptu održivog razvoja. Projektom su se jačali kapaciteti OCD-a za rad s mladima na temama održivog razvoja. Provedbom kampanje razvija se kritičko promišljanje po pitanju održivog razvoja te podiže svijest zajednice o važnosti održivog razvoja u 21. stoljeću. Projekt stavlja naglasak na organizacije civilnoga društva kao ključne dionike u razvoju održivih zajednica, uspostavi međusektorske suradnje i inovativnom radu s mladima. Projekt Budućnost počinje danas zajednički provodili su Mreža udruga Zagor s partnerima Gimnazija „Antuna Gustava Matoša“ Zabok, Srednja škola Pregrada, Srednja škola Zlatar, Srednja škola Bedekovčina, LAG Zagorje – Sutla, Zelena akcija / FoE Croatia i Krapinsko-zagorska županija. Projekt je trajao 2 godine, a ukupna vrijednost je iznosila 1.228,115,86 kuna i financirao se od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Read More
SmartSize (1)

Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”

Opći cilj projekta je bio pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji. Korisnice programa su bile dugotrajno nezaposlene žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju svojih radnih i socijalnih prava. Aktivnosti projekta: edukacije, mentorstvo, profesionalno usavršavanje, pravna pomoć i podrška nezaposlenim ženama, promocija projekta, te izrada preporuka za zapošljavanje žena. Projekt se provodio u razdoblju od dvije godine, nositelj je bio CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, a partneri LAG Zagorje-Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina. Ukupna vrijednost projekta: 912.485,42 kn. Projekt je financirala  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III, UP.01.3.1.01.0023, u iznosu od 100%.

Read More
SmartSize (1)

MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“ 

Cilj projekta je bio unapređenje ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova kroz uspostavu „Mreže žena poduzetnica u ruralnom području“ i  edukaciju žena o poduzetništvu i poslovnim vještinama. Projekt se provodio u suradnji sa udrugom CESI i proširenje je  Erasmus+ projekta „FREE –  Osnaživanje, poticanje i potpora poduzetnicama u ruralnim područjima“ udruge CESI i partnera iz 5 zemalja EU na područje Krapinsko-zagorske županije. Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 10.000,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Read More
SmartSize (1)

Projekt MREŽA^2 – „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2018. godini provodi projekt  MREŽA2  –  „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“ , koji je nastavak projekta “MREŽA” u okviru kojeg se osnovala mreža ruralnih poduzetnica Krapinsko- zagorske županije. 

Cilj projekta je unaprjeđenje ravnopravnosti spolova kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji,  jačanjem kapaciteta „Mreže žena poduzetnica“, pružanjem stručne podrške za poduzetničke projekte žena te zagovaranjem donošenja javnih politika za unaprjeđenje razvoja poduzetništva žena.

Ciljana skupina su žene poduzetnice u Krapinsko-zagorskoj županiji, od početnica (koje imaju konkretnu poslovnu ideju ili su u fazi pokretanja posla) do poduzetnica koje vode rastuće poslovne pothvate.

U projektu je planirana provedba slijedećih aktivnosti:

 •          Poticanje umrežavanja žena poduzetnica
 •          Radni sastanci Mreže
 •          Promocija članica Mreže  kroz izradu članaka na web-u „Uspješne priče o poduzetništvu žena“
 •          Edukacija o bespovratnim sredstvima za žene poduzetnice
 •          Jačanje poduzetničkih vještina žena kroz provedbu edukativnih radionica
 •          Pružanje stručne podrške za poduzetničke projekte žena u obliku savjetovanja
 •          Provedba akcijskog istraživanja i analiza poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji
 •          Konferencija o ženskom poduzetništvu – zagovaračka kampanja donošenja akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

Provedba projekta  „MREŽA 2“ doprinosi povećanju zastupljenosti žena u poduzetništvu, smanjenju prepreka koje se ogledaju u društvenim predrasudama, socijalnim stavovima odgovornih za razvoj poduzetništva i nepovjerenja prema ženama te nedorečenost strateškog okvira za snažniji razvoj poduzetništva žena (Strategije razvoja i Akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji).

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 12.500,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Read More
SmartSize (1)

Skrivena blaga ruralnog turizma

Nositelj projekta: 

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla 

Partneri u projektu:

 • Lokalna akcijska grupa Sava
 • Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje
 • Lokalna akcijska grupa Zeleni bregi
 • Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi
 • Lokalna akcijska grupa Mura-Drava

Opći cilj: 

Poticanje inovacija u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske.

Specifični cilljevi: 

SC1: Jačati kapacitete LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osigurati prijenos znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomske subjekte: Kroz informativno edukativne aktivnosti ćemo članove partnerskih LAG-ova i njihove zaposlenike/ce, lokalno stanovništvo kao i postojeće ekonomske subjekte upoznati s mogućnostima razvoja ruralnog turizma. Ujedno će LAG-ovi stečena znanja koristiti u razvoju lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2021 – 2027. Posebna ciljana skupina su OPG-ovi koji kroz razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti usmjerenih spram ruralnog turizma mogu povećati svoje dohotke te samim time stvarati održivija poljoprivredna gospodarstva. 

SC2: Promovirati lokalne destinacije korištenjem offline i online alata u svrhu inovativnog pristupa ruralnom turizmu te umrežiti destinacije u ruralnom području: Kako bismo promovirali lokalne destinacije koristit ćemo se integracijom offline i online alata. Postavljanjem tzv. mjesta za slikanje poticat ćemo promociju lokalnih područja kroz društvene mreže i usmenu predaju te kreirati i turizam doživljaja. Mjesta za slikanje bit će fiksna i mobilna te personalizirana za pojedine lokacije na području LAG-ova. Kroz info table bolje ćemo upoznati kako lokalno stanovništvo tako i turiste s lokalnom destinacijom i upravljati turističkim tokovima. Promotivni materijal i web stranica povećat će vidljivost i prepoznatljivost lokalnog područja. Na web stranici će biti i prikazani primjeri dobre prakse s područja LAG-a Međimurski doli i bregi, Mura-Drava, Zagorje-Sutla i Zeleni bregi.

SC3: Ojačati međusektorsku suradnju u području ruralnog turizma kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse: Jačanje međusektorske suradnje ključan je dio razvoja održivog ruralnog turizma koji će čuvati prirodnu i kulturnu baštinu te holistički pristupati lokalnoj zajednici integrirajući njezinu ekonomsku djelatnost. Stoga se planiramo posvetiti ključnim izazovima ruralnog turizma, a to su: umjetnost i izrada suvenira, mobilnost i lokalna infrastruktura, kratki lanci opskrbe, prostorno uređenje i integracija lokalnih uslužnih djelatnosti. Povezivanjem stručnjaka/inja i praktičara/ki iz različitih sektora postižemo sinergiju i potičemo inovacije u području ruralnog turizma.

Razdoblje provedbe projekta: 

09.06.2020. – 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.323.809,76 HRK

Sufinanciranje: 

Međuteritorijalni projekt suradnje “Skrivena blaga ruralnog turizma” sufinanciran je sredstvima Europske unije.
Mjera 19 „LEADER – CLLD“, Podmjera 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«
Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Read More
SmartSize (1)

Volonterski centar VolontirAJMO

Nositelj projekta: Mreža udruga Zagor

Partnerske organizacije: Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Kumrovec, Općina Tuhelj, Općina Zagorska Sela, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok, Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Krapinsko-zagorska županija.

Ukupna vrijednost projekta: 101.400,00 kuna, a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla.

Opći cilj projekta:

Sustavno praćenje, razvoj i promoviranje volonterstva i lokalnog volonterskog centra, razvoj civilnoga društva te društveni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji i lokalnim zajednicama aktivirajući potencijale volonterstva. Opći cilj usmjeren je na dugotrajne promjene u društvenoj i volonterskoj zajednici jer uključuje razvoj i jačanje civilnoga društva i aktivno građanstvo kroz razvoj volonterstva koji predstavlja suvremeni europski model uključivanja u društvene i demokratske procese u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Osnažiti kapacitete volontera/ki i organizatora volontiranja (koordinatora volontiranja) te osigurati sustavnu podršku istima kroz provedbu edukacijskih programa i informiranja u svrhu osnaživanja volonterstva, te poticanja provedbe volonterskih aktivnosti u svrhu povećanja broja organizatora volontiranja i građana/ki (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti.
 2. Povećati broj volonter/ki i organizatora volontiranja uključenih u Volonterski servis “VolontirAJMO” i Volonterski centar VolontirAJMO kroz provedbuvolonterskih programa i kampanja za uključivanje novih volontera/ki i poboljšanja prakse vrednovanja volontiranja.
 3. Ojačati međusektorsko partnerstvo i suradnju između organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem i promocijom volonterstva, javnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave kroz zajednički rad u okviru Volonterskog centra VolontirAJMO, te održavanje kontinuirane suradnje s Hrvatskom centrom za razvoj volonterstva.
 4. Osigurati sustavnu koordinaciju programa kroz praćenje, evaluaciju i osiguranje vidljivosti aktivnosti.

Read More
SmartSize (1)

Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Projekt provodi: LAG Zagorje-Sutla

Partneri: Mreža udruga Zagor

Opći cilj projekta: Implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

Ukupna vrijednost projekta: 56.130,00 €; ostvarena podrška u iznosu od 49.530,00 €, financirano od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinac 2020. – 31. prosinac 2021. 

Opis projekta: Projekt je namijenjen mladima u ruralnim područjima i malim urbanim naseljima, a mladi će razvijati i promovirati projekte, glasati za iste te na taj način sudjelovati u procesu donošenja odluka. Očekujemo sudjelovanje najmanje 500 mladih oba spola, od 15 do 30 godina. Lokalni donositelji odluka će analizirati predložene projekte zajedno s mladima i pomoći svojim stručnim savjetima u pripremi za glasanje, a također će biti zaduženi i za provedbu i sufinanciranje projekata. Ovaj je projekt prilika za stvaranje prostora za suradnju i dijalog između mladih i donositelja odluka te većeg razumijevanja potreba i interesa mladih u lokalnim zajednicama.

Pozadina projekta: Projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreže udruga Zagor, jedna je od 19 pobjedničkih ideja među njih čak 841 prijavljenih na natječaj Civic Europe-a. Civic Europe je inkubator za lokalno usmjerene građanske inicijative, organizacije i pojedince u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi, realiziran zahvaljujući neprofitnoj njemačkoj organizaciji MitOst i bugarskoj fondaciji Sofia Platform te financiran od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Read More
SmartSize (1)

Small Towns European Debates Network (StedNET)

Nositelj projekta: Grad Pregrada

Partneri u projektu:

 • Općina Žužemberk, Slovenija
 • Mairie de Ploeuc-L’Hermitage, Francuska
 • Centre for Economic and Rural Development, Bosna i Hercegovina
 • Siksali Arendusselts MTÜ, Estonija
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Slovenija
 • Biedriba Ludzas rajona partneriba, Latvija
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla

Kratki opis projekta:

Projekt pod nazivom “Small Towns European Debates Network (StedNET)” u okviru programa Europa za građane promiče suradnju europskih zemalja u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.

Svrha je potaknuti građane/ke Europe na promišljanje zajedničkih vrijednosti te na uključivanje u procese oblikovanja politika na EU razini. Projekt StedNET provodi se kroz mjeru Europe za građane „Umrežavanje gradova“, kojim se zapravo žele povezati građani i građanke iz različitih dijelova Europe sa svrhom uspostavljanja dugotrajne tematske suradnje.

Partneri iz šest europskih zemalja (Hrvatska, Slovenija, BiH, Estonija, Francuska i Latvija) razmjenjuju dobre prakse o razvojnim politikama u malim europskim gradovima te potiču rasprave građana o pitanjima ruralnog razvoja, a posebice:

1. Kako ICT i digitalne tehnologije mogu poboljšati javne usluge te kvalitetu života i poslovanja u malim gradovima

2. Kako razviti kratke lance hrane i raznoliku poljoprivrednu proizvodnju

3. Kako zadržati mlade u malim gradovima i (p)ostati poželjnim mjestom za život

Cilj projekta je stvoriti mrežu malih, pametnih, zelenih i inovativnih gradova u europskim ruralnim područjima gradova.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 68.040,00 EUR/100%

Razdoblje provedbe projekta: 2 godine (do 30.08.2021.)

Projekt se provodi se u okviru programa Europa za građane,  Potprogram 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje, Mjera 2.2. Umrežavanje gradova

Read More
SmartSize (1)

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“

Nositelj projekta:  Institut za razvoj tržišta rada

Partneri u projektu:

 • Agronomska škola Zagreb
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
 • Društvo za psihološku pomoć
 • ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Mreža udruga Zagor
 • Grad Zagreb
 • Zagorska razvojna agencija
 • Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona
 • Učilište za poslovno upravljanje
 • Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje
 • Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Sportsko učilište PESG
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb

Kratak opis projekta:

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEETovaca na tržište rada. NEET osoba smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj projekta je pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodit će se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok će individualizirana podrška biti osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci. Za provedbu aktivnosti uspostavit će se tri NEET centra (dva u Zagrebu i jedan u Krapini) kako bi se obuhvatilo i odgovorilo na specifične potrebe NEETovaca.

Ukupno se ovim projektom planira obuhvatiti 45 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe).

Razdoblje provedbe projekta: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.798.557,87 kn

Read More
Skip to content