Uzmi pare i napravi nešto za mlade 2

Kao nastavak uspješnog pilot projekta, projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreže udruga Zagor, bio je jedna od 20 pobjedničkih ideja među njih čak 841 prijavljenih na natječaj Civic Europe-a. Civic Europe je inkubator za lokalno usmjerene građanske inicijative, organizacije i pojedince u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi, realiziran zahvaljujući neprofitnoj njemačkoj organizaciji MitOst i bugarskoj fondaciji Sofia Platform te financiran od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator. Opći cilj projekta je bila implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 56.130,00 €; ostvarena je podrška u iznosu od 49.530,00 €, financirano od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Skip to content