Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla

Javni sektor

Ksenija Krivec Jurak

Predsjednica LAG-a Zagorje-Sutla
Načelnica Općine Zagorska Sela

Marko Kos

Zamjenik predsjednice LAG-a
Načelnik Općine Sveti Križ Začretje

Jelena Posilović

Općina Hum na Sutli
Civilni sektor

Tin Šemovčan

Udruga Regenerator

Ivana Radanović

Mreža udruga Zagor Zabok

Karlo Ulama

Sportsko društvo Kumrovec

Marija Urek

Društvo Naša djeca Kraljevec na Sutli

Petra Vdović

Pregrada.info-Udruga za mlade
Gospodarski sektor

Marko Iveković

Niskogradnja - Autoprijevoz Tuhelj

Igor Jambrešić

Obrt IDA NOVA Klanjec

 Silvija Kramarić

OPG Kramarić

Marko Jelenić

Vrtlarija "Jelenić" Sveti Križ Začretje

Marijan Biruš

M7 Consulting, obrt za poslovno savjetovanje, Desinić

Rad LAG-a sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U okviru Mjere 19. “LEADER-CLLD”

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Projekt ‘Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”‘ (UP.01.3.1.01.0023) te Projekt „#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost“ (UP.02.1.1.03.0185) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Zajedno do fondova EU.

Projekt #EuSAVE – Europska građanska akcija za pametna povijesna sela (Decision Number: 2018 – 3894/ 001-001) financira se u okviru programa Europa za građane.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.
Skip to content