SWOT Analiza

Područje LAG-a obiluje prirodnom i kulturnom baštinom. Ekonomija u ruralnom području okarakterizirana je brojnim poljoprivrednim gospodarstvima koji djeluju u sektoru govedarstva, svinjogojstva, ratarstva, povrćarstva, voćarstva i cvjećarstva, te je prepoznata znatna koncentracija ponuditelja turističkih usluga. Područje obiluje termalnom vodom koja se iskorištava u lječilišne i turističke svrhe. Lokalna infrastruktura pruža dobre polazišne osnove za stvaranje kvalitetne mreže lokalnih, javnih prostora za stanovništvo poput mreže biciklističkih i pješačkih staza kao dopuna sadržaja turističkoj infrastrukturi, dječja igrališta, domovi kulture i slično. Primarni cilj razvoja lokalne infrastrukture u funkciji je podizanja životnog standarda kako bi se dodatnom ponudom sadržaja u ruralnom prostoru zadržalo stanovništvo i spriječio njihov daljnji odlazak te depopulacija.

Glavni izazov LAG-a Zagorje – Sutla je fokusiranje na snage kao relativno razvijenog područja kao i smanjenje razvojnih razlika mikropodručja LAG-a, razlika među individualcima, organizacijama i cjelokupnom zajednicom koju obuhvaća LAG.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje – Sutla stoga osmišljava niz prioritetnih ciljeva, mjera i aktivnosti koje mogu kvalitetno odgovoriti na postavljeni izazov.

Vizija lokalne razvojne strategije

LAG Zagorje – Sutla prostor je participacije javnog, privatnog i civilnog sektora koji omogućuju kvalitetan život stanovnika uz poticanje kreativnosti, inovativnosti i socijalne pravednosti. Tradicionalni poljoprivredni proizvodi njegovani u zelenim bregima Zagorja, zalijevani očuvanim izvorima vode, obrađivani rukama mladih i iskusnih poljoprivrednika, nastali na višestoljetnoj kulturi i ponuđeni u toplom ambijentu zagorske kleti i urbanim odmorištima koja potiču povezivanje ruralnih i urbanih prostora, obilježja su prijateljske regije Zagorja.

Kako bi se vizija ostvarila potrebno je:

  1. Animirati lokalno stanovništvo za pripremu i provedbu projekata koji će se financirati vlastitim i vanjskim izvorima sredstava, a kako bi se maksimizirali razvojni učinci provedenih projekata;
  2. Uspostaviti kvalitetna i održiva partnerstva na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se razmjenjivala iskustva, dodatno animiralo stanovništvo i glavni dionici za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
  3. Razviti nove poljoprivredne proizvode, modernizirati proizvodnju postojećih proizvoda, povezati proizvođače, povećati količinu i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda kroz uporabu novih tehnologija i održivih izvora energije – uz naglasak na malim poljoprivrednim gospodarstvima i mladim poljoprivrednicima s ciljem očuvanja ruralnog prostora
  4. Potaknuti udruživanje proizvođača i podupirati razvoj lokalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda kako bi se oni našli u ponudi turističkih objekata, ugostitelja i lokalnih trgovina, te postali prepoznatljivi unutar LAG-a i šire
  5. Razvijati i podupirati revitalizacije lokalne infrastrukture koja će objediniti kulturnu i prirodnu baštinu područja LAG-a, a kako bi se podigla kvaliteta života svih stanovnika

Glavni izazov LAG-a Zagorje – Sutla je fokusiranje na snage kao relativno razvijenog područja kao i smanjenje razvojnih razlika mikropodručja LAG-a, razlika među individualcima, organizacijama i cjelokupnom zajednicom koju obuhvaća LAG.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje – Sutla stoga osmišljava niz prioritetnih ciljeva, mjera i aktivnosti koje mogu kvalitetno odgovoriti na postavljeni izazov.

Ciljevi lokalne razvojne strategije

Dokumenti

Skip to content