#Za BITI +54_Na Zagorkinom tragu: baština i inovativnost

Nositelj: Centar za ženske studije, Zagreb

Partneri: Etnografski muzej, Zagreb i Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla

Područje provedbe projekta: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Ličko-Senjska županija

Svrha je projekta doprinijeti poticanju kreativnog izražavanja žena starijih od 54 godine te kroz njihovo uključivanje u radionice – čitalačke aktivnosti, etnografske i likovne radionice, scensko sudjelovanje i izložbe, koje će se u najvećoj mjeri održavati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Gradu Zagrebu i Ličko-senjskoj županiji, potaknuti njihovo sudjelovanje u kulturnim inovativnim aktivnostima u zajednici i tako doprinijeti smanjivanju rizika od socijalnog isključivanja. Projekt želi doprinijeti obogaćivanju dostupne kulturne ponude, kroz aktivno učešće 65 sudionica koje dolaze iz županija različitih po stupnju razvijenosti te naselja raznolikih prema tipu urbanih i ruralnih obilježja. U svrhu stvaranja okruženja podupirućeg za sudjelovanje naših sudionica, pridonijet ćemo vidljivosti mogućih nositelja socijalnog uključivanja starijih po dovršetku projekta, kao što su udruge, institucije u kulturi (knjižnice), s kojima ćemo surađivati u provedbi projekta, te omogućiti povezivanje postojećih s novim mrežama dionika koji dolaze iz privatnog i javnog sektora i civilnog društva iz različitih geografskih područja. Pri izvedbi radionica će se koristiti elementi kulturnog nasljeđa, materijalne i nematerijalne kulture prisutne u Republici Hrvatskoj. Inspiracija u razvijanju umjetničko-kulturnih sadržaja nam je stvaralaštvo Marije Jurić Zagorke, u smislu njezinih emancipatorskih poruka te priloga u njezinim djelima (književnim i novinarskim). Emancipatorske Zagorkine ideje nadahnut će umjetničke intervencije kojima će inovirati tradicijske elemente i uobličiti ih u nove oblikovne proizvode.

Elementi projekta (aktivnosti koje se provode na području LAG-a ili za sudionice s područja LAG-a):

1.     Stručno usavršavanje iz kulturne medijacije za zaposlene u kulturi

·          5-dnevni trening na Sveučilištu za treću dob u Ljubljani za provoditeljice projekta.

·          Izrada plana primjene znanja.

2.     Radionice čitanja uz kviz i izvedbu

·          3 x radionice čitanja uz kviz – čitanje Zagorke Pregrada (Gordana), Hum n/S (Tajne krvavog mosta) i Krapinske Toplice (Grička vještica) + 2 x radionica o rodnim ulogama nekad i sad.

·          Coprnice iz Tabora – scenska izvedba pod Velikim Taborom. U izvedbi sudjeluju sudionice projekta.

·          Zagorka u Oroslavlju – sudionice posjećuju izvedbu.

·          Poklon paketi Zagorkinih dijela za knjižnice.

3.     Zagorkin kamp

·          2 dana, radionice o Zagorki, posjeta Zagorkinoj kući i Etnografskom muzeju uz radionice filcanja i likovnosti.

4.     Etnografske i likovne radionice

·          Pregrada – vez

·          Krapinske Toplice – vez

5.     Putujuća izložba, Zagreb, Pregrada, Korenica

·          Uključuje razgovor, fotografije i izložbu radova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 695.319,93 HRK, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru programa Umjetnost i kultura 54+.

Priloženi dokumenti

Skip to content