Mladi u Centru: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini

Gradu Pregradi, u partnerstvu s LAG-om Zagorje- Sutla i Mrežom udruga Zagor, odobren je projekt Mladi u Centru: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu za program Erasmus +, Ključna aktivnost 3 za područje mladih, za aktivnost Sastanci mladih i donositelja odluka. Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a financira ga Europska unija u iznosu od 7.150,00 eura.

Radi se o projektu uključivanja mladih u procese donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade putem strukturiranog dijaloga te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. Koncept je to koji podrazumijeva razgovor između donositelja odluka i mladih te osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih doprinosa u donošenju odluka i oblikovanja politika za mlade. Na ovaj način mladi mogu izravno utjecati na donošenje odluka, a institucije mogu svoje odluke temeljiti na stvarnim potrebama mladih.

Ovaj projekt proizašao je iz potrebe za osnaživanjem mladih za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu. Naime, prilikom izrade Gradskog programa za mlade 2015.-2020. kroz rezultate provedene ankete mladi su istaknuli problem nedostatka inicijativa i sadržaja za njih i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ali i nedostatak prostora i institucionalnog okvira unutar kojeg bi se ti sadržaji kreirali i provodili, u obliku centara za mlade, info centara ili klubova mladih. U jednom takvom multifunkcionalnom prostoru mladi bi imali priliku za kulturni razvoj, volontiranje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena te neformalno obrazovanje. Korištenjem metodologije strukturiranog dijaloga kroz pitanje centara za mlade želi se aktivirati mlade u zajednici te ih osnažiti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na svim razinama, a provedbom projekta dobit će se odgovor na pitanje kakav to centar za mlade oni sami žele.

Priloženi dokumenti

Skip to content