Projekt MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u 2017. godini provodi projekt MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“ koji doprinosi unapređenju ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova kroz uspostavu „Mreže žena poduzetnica u ruralnom području“ i  edukaciju žena o poduzetništvu i poslovnim vještinama.

Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 10.000,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Cilj projekta je unapređenje ostvarenja ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz povećanje ekonomske neovisnosti žena kroz uspostavu i promociju „Mreže žena poduzetnica u ruralnim područjima“, osnaživanje i edukacija žena u poduzetništvu te jačanje njihovih poduzetničkih vještina. Glavna ciljna skupina su žene koje imaju konkretnu poslovnu ideju ili su u fazi pokretanja  posla u ruralnom području.

U projektu je planirana provedba 5 aktivnosti:

  •          Formiranje MREŽE žena poduzetnica u ruralnom području
  •          Radionice za jačanje poduzetničkih vještina
  •          Radionica pisanja poslovnog plana
  •          Studijsko putovanje
  •          Individualna savjetovanja

Projekt MREŽA „Mogućnost razvoja emancipacije žena“ provodi se u suradnji sa udrugom CESI i proširenje je  Erasmus+ projekta „FREE –  Osnaživanje, poticanje i potpora poduzetnicama u ruralnim područjima“ udruge CESI i partnera iz 5 zemalja EU na područje Krapinsko-zagorske županije.

Skip to content