“Mladi, a tako ravnopravni”

Naziv projekta: So young, so equal (Mladi, a tako ravnopravni)

Nositelj: Mreža udruga Zagor

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Krapinsko-zagorska županija

Projekt financira: LADDER- Local authorities as drivers for development education and raising awarness, Hrvatska zajednica županija, ALDA   i Krapinsko-zagorska županija. 

Vrijednost projekta: 5.999,58 € kroz LADDER te Krapinsko-zagorska županija u iznosu od 900,00€.

Opis projekta:

Cilj projekta je podizanje svijesti građana i građanki o rodnoj ravnopravnosti I položaju žena u ruralnim područjima na području Krapinsko-zagorske županije.

Projekt je usmjeren mladima s područja županije pri čemu se radi na jačanju njihovih kompetencija i vještina promišljanja rodne ravnopravnosti i položaju žena. Također se radi na osnaživanju mladih za kreativno izražavanje na navedenu temu.

Aktivnosti projekta uključuju radionicu i javnu tribinu o ravnopravnosti spolova i javnim politikama o položaju žena. Organizirat će se likovna kolonija na kojoj će mladih uz 8 umjetnika/ca raditi i izraziti se o navedenoj problematici. Organizirat će se izložbe radova u 3 općine/grada te online izložba i katalog radova.

Ovaj projekt je u skladu s DEAR dimenzijom i globalnom razvojnom temom Rodna ravnopravnost. Fokus projekta stavljen je na sveobuhvatno razumijevanje pitanja rodne ravnopravnosti – na smanjenju diskriminacije žena, smanjenju nasilja nad ženama, unaprjeđenju položaju žena na tržištu rada te sudjelovanje žena u javnim politikama. 

Skip to content