Category: Projekti u provedbi

SmartSize (1)

Volonterski centar VolontirAJMO (2023-2024)

Projekt predstavlja sustavnu i kontinuiranu nadogradnju postojećeg rada volonterskog centra i volonterskog servisa te omogućuje daljnju razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada (kroz održavanje aplikacije volonterskog servisa dostupne na www.volontirajmo.zagor.info). Kroz projekt provodite će se radionice za organizatore volontiranja i koordinatore volontera te radionice za volontere i građane na temu „Menadžment volontera“, radionice o izdavanju potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, kreirat će se 3 školska volonterska programa za odgojno obrazovne institucije (odgoj za volontiranje) te 2 školska volonterska programa za odgojno obrazovne institucije (srednje škole), obilježit će se Međunarodni dana volontera kroz organizaciju online izložbe, sudjelovat će se u manifestaciji “Hrvatska volontira“, mobilizirat će se zajednice gdje volonterstvo nije dovoljno razvijeno (ruralne sredine), organizirat će se volonterska pomoć u učenju (instrukcije), provodit će se istraživanje o odgoju za volontiranje u osnovnim školama, provest će se edukacija volontera Zagora i Gradskog društva Crvenog križa za pružanje socijalnih usluga i druge aktivnosti.

Ukupna godišnja vrijednost projekta iznosi 9.891,24 EUR (9.000,00 EUR Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 891,24 EUR ostali izvori financiranja). Projekt provodi Mreža udruga Zagor uz partnerske organizacije: Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Općina Kraljevec na Sutli, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, Krapinsko-zagorska županija.

Read More
SmartSize (1)

EUInfluencers

Međunarodni projekt koji kroz program Erasmus+ LAG Zagorje-Sutla provodi u partnerstvu s organizacijama iz Portugala (DYPALL Network), Italije (Udruga Elios), Srbije (Udruga Centre E8) i Švedske (Udruga African Empowerment Centre). Cilj   projekta   je   pružiti   aktivnu   ulogu   mladim   osobama   iz   prethodno   navedenih zemalja   kao   utjecajnim   mladim   osobama   („influencerima“)   prema   njihovim vršnjacima   podižući   njihovo   razumijevanje   Europske   unije,   potičući   kritičko razmišljanje i prepoznavanju lažnih vijesti. Vjerujemo kako su mladi ključ utjecaja na same mlade kroz vršnjačku komunikaciju i prijenos znanja na njima razumljiv jezik. Kroz projekt kreirat će se platforma mladih i dobro informiranih europskih građana kroz niz internacionalnih i nacionalnih edukacija i treninga. Projektom   su   osim   edukacije   mladih   od   16   do   18   godina   predviđene   aktivnosti prijenosa znanja među vršnjacima i izrada promotivnih audio-vizualnih materijala mladih „influencera“ na jeziku prilagođenom mladima te njihovo objavljivanje na društvenim mrežama.

Read More
SmartSize (1)

winEU.rur – Participativno upravljanje kulturno-povijesnim vrijednostima tradicijskih poljoprivrednih krajobraza Europske unije 

Opći cilj projekta winEU.rur je stvoriti mrežu malih ruralnih zajednica za zaštitu, promicanje i valorizacija europskih ruralnih krajolika koja potiče nova iskustva održivog turizma i aktivnosti digitalne i ekološke tranzicije, ali također definira strategije participativnog upravljanja na temelju društvenih, kulturnih i povijesnih vrijednosti koje nudi tradicionalna poljoprivreda krajolike, kao sredstva za zelenija, digitalnija i otpornija europska ruralna područja. 

Specifični ciljevi projekta su: 

SC1: Razmjenjivati najbolje prakse, iskustva, trendove i znanja te stvarati zajedničke sinergije koje vode do pametnog, održivog i uključivog rasta tradicionalnih poljoprivrednih krajobraza, kao pokretača novih turističkih iskustava, gdje upravljanje u definiranju lokalnih razvojnih strategija igra ključnu ulogu. 

SC2: Poticati novo državljanstvo EU-a i sudjelovanje u europskom demokratskom životu te prema valorizaciji kulturne i prirodne baštine (materijalne i nematerijalne) svojih ruralnih zajednica i njihove zajedničke Europe. 

SC3: Promicati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za sudjelovanje ruralnog stanovništva EU-a, poticati raspravu građana o budućnosti europskih tradicionalnih poljoprivrednih krajobraza i upravljanja u potrazi za rješenjima za osiguranje održivosti i digitalne tranzicije ruralnog razvoja. 

SC4: Poboljšati međusobno razumijevanje, suživot, solidarnost, susjedstvo i suradnju, učiti o multikulturalnoj raznolikosti EU-a i promicati mogućnosti društvenog i kulturnog angažmana, na temelju drevnih etnografskih tradicija povezanih s obradom i žetvom zemlje.

Uz Hrvatsku, projektni partneri dolazi iz Španjolske, Italije, Portugala, Slovenije i Bugarske. Vrijednost projekta je 148 010 €, a sufinanciran je sredstvima Europske unije, Program CERV 2021, Akcija Networks of Towns.

Dokumenti

 


Zajednički izvještaj međunarodnih događaja winEU.rur

22. ožujka 2024.

 


Joint IEs Report (ENG)

22. ožujka 2024.

Read More
SmartSize (1)

VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv projekta: VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije, UP.04.2.1.11.0275

Naziv Korisnika: Mreža udruga Zagor

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada.info – Udruga za mlade, Multimedijalni centar STUB – KLUB, Grad Zabok, Grad Pregrada, Grad Donja Stubica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Stubica.

Kratki opis projekta, ciljevi i rezultati: Projekt “VolontirAJMO zajedno kroz krizne situacije” doprinosi jačem povezivanju lokalnih organizacija civilnog društva s jedinicama lokalne samouprave kako bi međusobno pridonijeli jačanju kapaciteta kroz dijeljenje svojih znanja i vještina te kako bi izradili smjernice reagiranja u kriznim situacijama i upravljanje istima. Projekt doprinosi osnaživanju kapaciteta organizacija civilnoga društva s područja grada Zaboka, grada Pregrade i grada Donja Stubica kroz provedbu edukativnih aktivnosti, izradu smjernica za efikasno i odgovorno djelovanje prilikom kriznih situacija, provedbu demonstracija i vježbi odgovarajućeg reagiranja na krizne situacije, te volonterskih i građanskih akcija. Aktivnosti omogućuju povezivanje i razvoj međusektorske suradnje između udruga za mlade, Gradskih društava Crvenih križeva, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta: 385.299,32 kuna, od čega je 15%, 57.794,90 kuna, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, te 85%, 327.504,42 kuna, iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2022.-31.08.2023.

Kontakt osobe za više informacija: Ivana Radanović, ivana@zagor.info 

Read More
SmartSize (1)

Circular.rur -Novi poslovni modeli cirkularne ekonomije za aktivaciju europskih ruralnih područja

Cilj projekta Circular.rur – Novi poslovni modeli cirkularne ekonomije za aktivaciju europskih ruralnih područja je promicati prijenos inovativnih znanja o cirkularnoj ekonomiji te razvoj novih poslovnih modela temeljenih na njoj, a koji odgovaraju očekivanjima nacionalnih i europskih tržišta rada te pružaju nove prilike za aktivaciju u suočavanju s aktualnim izazovima, promičući modernija i održivija ruralna područja, kroz pametnu podršku stručnjaka u području ruralnog razvoja budućim poduzetnicima u ruralnoj Europi.

Projekt je dijelom Erasmus+ 2021-2027 Programa

Ukupna vrijednost: 252.931,00 €

Trajanje: 24 mjeseca (1.11.2021. – 31.10.2023.)

GLAVNI PARTNER: Concello de Outes, Španjolska

PARTNERI: Asociación de Profesionais de Desenvolvemento Local deGalicia (AFIPRODEL),Španjolska;

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla, Hrvatska;

WIN Consultants Ltd, Irska

Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut, Njemačka

Meath County Council, Irska

Comune di Capannori, Italija

ATLANTIS Engineering, Grčka

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: 

  • Analizirati čimbenike uspjeha koji određuju održivost poslovnih modela ruralne cirkularne ekonomije;
  • Poticati stratešku suradnju na europskoj razini kroz stvaranje transnacionalne mreže za aktivaciju ruralnih sredina EU kroz cirkularnu ekonomiju;
  • Stvoriti povoljan okvir za prijenos znanja o cirkularnoj ekonomiji između ruralne zajednice (nositelji razvoja, poduzeća, studenti i ruralno stanovništvo općenito) i sveučilišnih i tehnoloških centara EU;
  • Potaknuti stvaranje pametne podrške i mehanizama i instrumenata za obuku za poticanje primijenjenih inovacija za poslovni razvoj u europskim ruralnim sredinama;
  • Osigurati agentima poslovne podrške iz europskih ruralnih područja nova znanja, kapacitete i vještine temeljene na cirkularnoj ekonomiji;
  • Podići svijest obrazovne zajednice u europskim centrima za strukovno osposobljavanje o pristupu cirkularnoj ekonomiji i njenom potencijalu za ruralna područja

Read More
Skip to content