„Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1, u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 “ donijelo je Odluku o financiranju projekta Gradskog društva Crvenog križa Pregrada „Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“.

Riječ je o projektu prijavljenom na komponentu poziva koja se tiče aktivnosti usmjerenih na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina. GDCK-u Pregrada odobren je maksimalni iznos prihvatljivih troškova koji iznosi 1.419.010,26 kn uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 posto. Projekt financira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ,

Projektom “Veselo, veselo, seniori” unaprjeđuje se socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području. Kroz organizaciju jačanja kapaciteta lokalnih stručnjaka, razvoj dnevnih aktivnosti i obiteljsku podršku unaprjeđuje se kvaliteta života starijih osoba, povećava socijalni kapital zajednice i međugeneracijska solidarnost.

U sklopu projekta predviđene su radionice, izleti, kulturna događanja, ali i usluga prijevoza na događanja čime će se proširiti dostupnost socijalnih usluga za starije osobe u zajednici i njihova kvaliteta. Aktivnostima pružanja podrške članovima obitelji koji skrbe o starijim osobama kroz sastanke i edukativne radionice doprinijet će se kvalitetnijem i dugotrajnijem životu starijih osoba u vlastitom domu. Ujedno će se raditi na jačanju osjetljivosti zajednice, posebno djece, mladih i donositelja odluka, za potrebe i doprinos starijih osoba što će doprinijeti održivosti provedbe socijalnih usluga za starije u lokalnoj zajednici. Uz to, radit će se na osnaživanju kapaciteta stručnjaka koji rade sa starijim osobama i postaviti standardi za rad sa starijim osobama koji će olakšavati uvođenje i kapacitiranje novih osoba, a dodatno će se stvoriti baza educiranih volontera za rad sa starijim osobama. Na taj način širi se mreža osposobljenih osoba za pružanje socijalnih usluga i direktno se doprinosi njihovoj kvaliteti. Kroz sve ove aktivnosti starijim osobama na području Pregrade, Desinića i Huma na Sutli unaprijedit će se kvaliteta života i socijalna uključenost u zajednicu.

LAG Zagorje-Sutla će sukladno ugovorno definiranim projektnim elementima 2. Jačanje uloge obitelji i zajednice u životu starijih osoba : organizirati 3 tribine u 3 JLS sa 30 sudionika/ca u svrhu diskusije o različitim aspektima socijalnih usluga za starije osobe; organizirati konferencije o mogućnostima uporabe digitalnih tehnologija u svrhu pružanja dijela socijalnih usluga starijim osobama; kao i organizirati Dan baka i djedova u suradnji s vrtićima i školama (ukupno 7 institucija na našem području koje obuhvaćaju 1500 djece i mladih) u svrhu promicanja međugeneracijske solidarnosti, razumijevanja statusa starijih osoba, promociji njihovih znanja i vještina te doprinosa. LAG će sudjelovati u projektnom elementu 3. Jačanje kapaciteta stručnjaka za širenje i unapređenje pružanja socijalnih usluga, u okviru trodnevnog programa osposobljavanja stručnjaka/inja za rad sa starijim osobama koji će se održati u Poljskoj i u Krapinsko-zagorskoj županiji 2021. godine, u sklopu kojeg će se upoznati s dobrim praksama rada sa starijim osobama te s mogućnošću uvođenja alternativnih oblika skrbi za starije osobe.

Nositelj projekta je  Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, a partneri na projektu su Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Mreža udruga Zagor, Centar za socijalnu skrb Krapina, Grad Pregrada, Općina Desinić i Općina Hum na Sutli.

Skip to content