Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica

Projekt Budućnost počinje danas zajednički provode Mreža udruga Zagor s partnerima Gimnazija „Antuna Gustava Matoša“ Zabok, Srednja škola Pregrada, Srednja škola Zlatar, Srednja škola Bedekovčina, LAG Zagorje – Sutla, Zelena akcija / FoE Croatia i Krapinsko-zagorska županija.

Projekt će trajati 2 godine a ukupna vrijednost je 1.228,115,86 kuna i financirat će se od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Projekt „Budućnost počinje danas“ doprinosi osnaživanju mladih, osobito srednjoškolaca, za izgradnju održivih lokalnih zajednica. Programi neformalnog obrazovanja koriste inovativne metode rada koje mladima omogućuju znanja i vještine primjenjive u osobnom, profesionalnom i društvenom životu te doprinose većoj socijalnoj uključenosti mladih i njihovom preuzimanju uloge aktivnih građanina.  Edukativni programi odnose se na tri komponente obrazovanja za održivi razvoj: ekološku, volontersku i demokratsku te mladima pružaju holističku pristup konceptu održivog razvoja. Projektom se jačaju kapaciteti OCD-a za rad s mladima na temama održivog razvoja. Provedbom kampanje razvija se kritičko promišljanje po pitanju održivog razvoja te podiže svijest zajednice o važnosti održivog razvoja u 21. stoljeću. Projekt stavlja naglasak na organizacije civilnoga društva kao ključne dionike u razvoju održivih zajednica, uspostavi međusektorske suradnje i inovativnom radu s mladima.

Opći cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice te poticati ekonomsku i socijalnu koheziju kod mladih kroz neformalno obrazovanje i volontiranje. Opći cilj usmjeren je na dugotrajne promjene u društvenoj i volonterskoj zajednici jer uključuje osnaživanje mladih za razvoj održivih lokalnih zajednica i aktivno građanstvo te razvoj i jačanje civilnoga društva kao pokretača promjena.  Projektne aktivnosti doprinose razvoju ekonomske i socijalne kohezije u ruralnim područjima kroz poticanje uključivanja mladih u društvene i demokratske procese te aktivnosti u lokalnoj i regionalnoj zajednici koje doprinose izgradnji održivih zajednica.

Specifični ciljevi pridonose osiguranju stjecanja znanja, vještina i stavova o održivom razvoju kod mladih provedbom programa neformalnog obrazovanja; povećanju svijesti o važnosti izgradnje održivih zajednica kroz provedbu javne kampanje “Za održivo 21. stoljeće”; razvoju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa neformalnog obrazovanja usmjerenih održivom razvoju lokalnih zajednica kao i sustavnoj koordinaciji, praćenju, evaluaciji, promociji i vidljivosti projekta.

Projektne aktivnosti:

1. Provedba programa neformalnog obrazovanja “Ekologija i održivi razvoj” koji vodi jačanju znanja, vještina i stavova kod mladih

Ciklus obrazovnih radionica “Ekologija i održivi razvoj “ namijenjen je mladima u 4 odgojno-obrazove ustanove, a uključuje provedbu 4 tematske radionice o nekoliko područja zaštite okoliša: gospodarenje otpadom, klimatske promjene, energetika i transport. Svaka radionica se sastoji od teorijskog dijela u kojem su mladi stječu znanja o navedenim područjima te praktičnog dijela u kojem stječu osnove praktičnih vještina poput izrade kompostera, popravljanja bicikla i izrade solarnih kolektora koje im omogućuju da postanu aktivniji u područjima zaštite okoliša i pokrenu vlastite projekte.

2. Kreiranje održivih volonterskih programa u području održivog razvoja odgojno-obrazovnih ustanova te osiguranje kontinuirane podrške u provedbi istih

Provedba radionica namijenjenih srednjoškolcima na teme: Volontiranje i zakonska podloga; Stavovi, stereotipi, komunikacija i motivacija; Školski volonterski klub i volonterski program te Izrada plana volonterske akcije, omogućuje razvoj socijalne kohezije između mladih, odgojno-obrazovnih ustanova  i same lokalne zajednice. Kroz uključivanje u volonterske aktivnosti mladi stječu ključna znanja, vještine, iskustvo i poznanstvo potrebnih za daljnji osobni i profesionalni razvoj, buduće zaposlenje, što im osigurava stabilniju poziciju i konkurentnost na tržištu rada.

3. Osnaživanje mladih za preuzimanje uloge aktivnih građana i građanki kroz provedbu programa “Društvena pravednost i aktivizam”

Kroz provedbu četiri radionice na teme: Ljudska prava i ravnopravnost spolova; Društvena pravednost i ekonomsko blagostanje; Demokracija i održive javne politike te  Migracije i mirotvorstvo, unaprijedit će se razumijevanje mladih o kompleksnosti koncepta održivog razvoja te međupovezanosti ekologije, ljudskih prava, ekonomije i demokracije.

4. Podizanje svijesti o održivom razvoju kroz provedbu kampanje “Za održivo 21. stoljeće”

Mladima se omogućuje se razvoj kreativnog izražavanja i kritičnog promišljanja na temu održivog razvoja lokalnih zajednica kroz sudjelovanje na likovnoj koloniji, organizaciji  izložbe radova, izradu kataloga radova i promotivnih video uradaka – kratkih spotova. Kroz promociju rezultata projekta na Sajmu udruga KZŽ mladi će se upoznavati s radom organizacija civilnog društva. U promicanju korištenja obnovljivih izvora energije nabavit će se solarne klupe koje će se  postaviti u školama -partnerskim organizacijama.

5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programskih aktivnosti usmjerenih održivom razvoju lokalne zajednice

U svrhu jačanja kapaciteta OCD-a za provedbu programskih aktivnosti, ali i stvaranje vlastitog primjera dobre prakse u području održivog razvoja planirane su tri pod aktivnosti: studijsko putovanje, edukacija za zaposlenike/ce i volontere/ke  te izrada Plana gospodarenja otpadom za Centar za mlade.

6. Promidžba i vidljivost

7. Upravljanje projektom i administracija

Skip to content