SmartSize (1)

Uzmi pare i napravi nešto za mlade 2

Kao nastavak uspješnog pilot projekta, projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“, nastao kao zajednička ideja LAG-a Zagorje-Sutla i Mreže udruga Zagor, bio je jedna od 20 pobjedničkih ideja među njih čak 841 prijavljenih na natječaj Civic Europe-a. Civic Europe je inkubator za lokalno usmjerene građanske inicijative, organizacije i pojedince u Srednjoj, Istočnoj i Južnoj Europi, realiziran zahvaljujući neprofitnoj njemačkoj organizaciji MitOst i bugarskoj fondaciji Sofia Platform te financiran od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator. Opći cilj projekta je bila implementacija projekata za mlade kroz metodologiju participativnog proračuna u općinama i gradovima s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 56.130,00 €; ostvarena je podrška u iznosu od 49.530,00 €, financirano od strane njemačke zaklade Stiftung Mercator.

Read More
SmartSize (1)

Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica

Projekt „Budućnost počinje danas“ doprinio je osnaživanju mladih, osobito srednjoškolaca, za izgradnju održivih lokalnih zajednica. Programi neformalnog obrazovanja koriste inovativne metode rada koje mladima omogućuju znanja i vještine primjenjive u osobnom, profesionalnom i društvenom životu te doprinose većoj socijalnoj uključenosti mladih i njihovom preuzimanju uloge aktivnih građanina.  Edukativni programi odnose se na tri komponente obrazovanja za održivi razvoj: ekološku, volontersku i demokratsku te mladima pružaju holističku pristup konceptu održivog razvoja. Projektom su se jačali kapaciteti OCD-a za rad s mladima na temama održivog razvoja. Provedbom kampanje razvija se kritičko promišljanje po pitanju održivog razvoja te podiže svijest zajednice o važnosti održivog razvoja u 21. stoljeću. Projekt stavlja naglasak na organizacije civilnoga društva kao ključne dionike u razvoju održivih zajednica, uspostavi međusektorske suradnje i inovativnom radu s mladima. Projekt Budućnost počinje danas zajednički provodili su Mreža udruga Zagor s partnerima Gimnazija „Antuna Gustava Matoša“ Zabok, Srednja škola Pregrada, Srednja škola Zlatar, Srednja škola Bedekovčina, LAG Zagorje – Sutla, Zelena akcija / FoE Croatia i Krapinsko-zagorska županija. Projekt je trajao 2 godine, a ukupna vrijednost je iznosila 1.228,115,86 kuna i financirao se od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Read More
SmartSize (1)

Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”

Opći cilj projekta je bio pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji. Korisnice programa su bile dugotrajno nezaposlene žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju svojih radnih i socijalnih prava. Aktivnosti projekta: edukacije, mentorstvo, profesionalno usavršavanje, pravna pomoć i podrška nezaposlenim ženama, promocija projekta, te izrada preporuka za zapošljavanje žena. Projekt se provodio u razdoblju od dvije godine, nositelj je bio CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, a partneri LAG Zagorje-Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina. Ukupna vrijednost projekta: 912.485,42 kn. Projekt je financirala  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III, UP.01.3.1.01.0023, u iznosu od 100%.

Read More
SmartSize (1)

MREŽA „Mogućnost Razvoja Emancipacije ŽenA“ 

Cilj projekta je bio unapređenje ljudskih prava žena i postizanje ravnopravnosti spolova kroz uspostavu „Mreže žena poduzetnica u ruralnom području“ i  edukaciju žena o poduzetništvu i poslovnim vještinama. Projekt se provodio u suradnji sa udrugom CESI i proširenje je  Erasmus+ projekta „FREE –  Osnaživanje, poticanje i potpora poduzetnicama u ruralnim područjima“ udruge CESI i partnera iz 5 zemalja EU na područje Krapinsko-zagorske županije. Za provedbu projekta Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla odobreno je 10.000,00 kn na Natječaju  za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Read More
SmartSize (1)

Volonterski centar VolontirAJMO (2023-2024)

Projekt predstavlja sustavnu i kontinuiranu nadogradnju postojećeg rada volonterskog centra i volonterskog servisa te omogućuje daljnju razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada (kroz održavanje aplikacije volonterskog servisa dostupne na www.volontirajmo.zagor.info). Kroz projekt provodite će se radionice za organizatore volontiranja i koordinatore volontera te radionice za volontere i građane na temu „Menadžment volontera“, radionice o izdavanju potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, kreirat će se 3 školska volonterska programa za odgojno obrazovne institucije (odgoj za volontiranje) te 2 školska volonterska programa za odgojno obrazovne institucije (srednje škole), obilježit će se Međunarodni dana volontera kroz organizaciju online izložbe, sudjelovat će se u manifestaciji “Hrvatska volontira“, mobilizirat će se zajednice gdje volonterstvo nije dovoljno razvijeno (ruralne sredine), organizirat će se volonterska pomoć u učenju (instrukcije), provodit će se istraživanje o odgoju za volontiranje u osnovnim školama, provest će se edukacija volontera Zagora i Gradskog društva Crvenog križa za pružanje socijalnih usluga i druge aktivnosti.

Ukupna godišnja vrijednost projekta iznosi 9.891,24 EUR (9.000,00 EUR Ministarstvo rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 891,24 EUR ostali izvori financiranja). Projekt provodi Mreža udruga Zagor uz partnerske organizacije: Grad Zabok, Općina Konjščina, Općina Tuhelj, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Općina Kraljevec na Sutli, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj, Srednja škola Konjščina, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zabok, Lokalna akcijska grupa Zagorje Sutla, Krapinsko-zagorska županija.

Read More
SmartSize (1)

EUInfluencers

Međunarodni projekt koji kroz program Erasmus+ LAG Zagorje-Sutla provodi u partnerstvu s organizacijama iz Portugala (DYPALL Network), Italije (Udruga Elios), Srbije (Udruga Centre E8) i Švedske (Udruga African Empowerment Centre). Cilj   projekta   je   pružiti   aktivnu   ulogu   mladim   osobama   iz   prethodno   navedenih zemalja   kao   utjecajnim   mladim   osobama   („influencerima“)   prema   njihovim vršnjacima   podižući   njihovo   razumijevanje   Europske   unije,   potičući   kritičko razmišljanje i prepoznavanju lažnih vijesti. Vjerujemo kako su mladi ključ utjecaja na same mlade kroz vršnjačku komunikaciju i prijenos znanja na njima razumljiv jezik. Kroz projekt kreirat će se platforma mladih i dobro informiranih europskih građana kroz niz internacionalnih i nacionalnih edukacija i treninga. Projektom   su   osim   edukacije   mladih   od   16   do   18   godina   predviđene   aktivnosti prijenosa znanja među vršnjacima i izrada promotivnih audio-vizualnih materijala mladih „influencera“ na jeziku prilagođenom mladima te njihovo objavljivanje na društvenim mrežama.

Read More
SmartSize (1)

winEU.rur – Participativno upravljanje kulturno-povijesnim vrijednostima tradicijskih poljoprivrednih krajobraza Europske unije 

Opći cilj projekta winEU.rur je stvoriti mrežu malih ruralnih zajednica za zaštitu, promicanje i valorizacija europskih ruralnih krajolika koja potiče nova iskustva održivog turizma i aktivnosti digitalne i ekološke tranzicije, ali također definira strategije participativnog upravljanja na temelju društvenih, kulturnih i povijesnih vrijednosti koje nudi tradicionalna poljoprivreda krajolike, kao sredstva za zelenija, digitalnija i otpornija europska ruralna područja. 

Specifični ciljevi projekta su: 

SC1: Razmjenjivati najbolje prakse, iskustva, trendove i znanja te stvarati zajedničke sinergije koje vode do pametnog, održivog i uključivog rasta tradicionalnih poljoprivrednih krajobraza, kao pokretača novih turističkih iskustava, gdje upravljanje u definiranju lokalnih razvojnih strategija igra ključnu ulogu. 

SC2: Poticati novo državljanstvo EU-a i sudjelovanje u europskom demokratskom životu te prema valorizaciji kulturne i prirodne baštine (materijalne i nematerijalne) svojih ruralnih zajednica i njihove zajedničke Europe. 

SC3: Promicati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za sudjelovanje ruralnog stanovništva EU-a, poticati raspravu građana o budućnosti europskih tradicionalnih poljoprivrednih krajobraza i upravljanja u potrazi za rješenjima za osiguranje održivosti i digitalne tranzicije ruralnog razvoja. 

SC4: Poboljšati međusobno razumijevanje, suživot, solidarnost, susjedstvo i suradnju, učiti o multikulturalnoj raznolikosti EU-a i promicati mogućnosti društvenog i kulturnog angažmana, na temelju drevnih etnografskih tradicija povezanih s obradom i žetvom zemlje.

Uz Hrvatsku, projektni partneri dolazi iz Španjolske, Italije, Portugala, Slovenije i Bugarske. Vrijednost projekta je 148 010 €, a sufinanciran je sredstvima Europske unije, Program CERV 2021, Akcija Networks of Towns.

Read More
SmartSize (1)

Javno savjetovanje lokalna razvojna strategija 2023-2027

Lokalna razvojna strategija predstavlja temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja područja LAG-a Zagorje Sutla.

Kako bi strategija, tj. intervencije definirane u njoj što bolje odgovarala potrebama područja LAG-a, potrebno je uključivanje dionika u sam proces njene izrade.

Javno savjetovanje otvoreno je do 6. rujna 2023., a svoje primjedbe i komentare možete uputiti putem online obrasca https://forms.gle/UeMoadGGCSgFXv3X6 ili pisanim putem na elektroničku poštu lag@zagorje-sutla.eu

Dokumenti

Read More
44BEE0AB-276A-4F5F-8D5F-291F7A6D02B8_2

Mladi iz Hrvatske na razmjeni u Portugalu

Projekt EU Influencers stigao je na pola puta provedbe. Nakon treninga u Beogradu u studenom, gdje su se sastali svi kordinatori i influenceri iz Švedske, Portugala, Italije, Srbije te Hrvatske, sudionici projekta sastali su se ponovo kako bi prezentirali što su radili nakon edukacije, kako su širili znanje među mladima te kako projekt napreduje no ovaj put domaćin sastanka bio je Portugal, točnije gradić Vila Real.

Putovanje je počelo 10.7.2023. te završilo 16.7.2023. Ovog puta prisustvovalo je mnogo novih influencera. U pet dana influenceri su imali priliku ponovo se vidjeti, zabavljati i družiti se uz razne aktivnosti.

Svaki dan raspored aktivnosti bio je drugačiji. Uz vodeni park, šetnje gradom i koncerte naučili su ponešto o photovoiceu te obnovili znanje o EU. Dan su popunjavali sa internacionalnim većerima, gdje je svaka zemlja imala priliku donijeti poznatu hranu i piće iz svoje zemlje te dati joj slađi okus uz glazbu i ples. Smijeha također nije bilo manjka.

Osvrt na cijelo putovanje dali su naši influenceri:

Antonio Abičić: „Meni je bilo top iskustvo, super ekipa i jako puno toga smo naučili. Projekt je idealan za nas mlade jer je stvarno edukativan i fleksibilan!“

Dorotea Fistrić: „Koliko god nam je bio natrpan raspored aktivnostima i malo slobodnog vremena, stalno smo jedni drugima davali motivaciju i podršku, nikad nije bilo dosadno, nitko nije bio sam. Terasa na kojoj smo provodili večeri uz druženja i  ljudi puni entuzijazma, optimizna, energije i ljubavi, koji zajedno plešu uz smijeh i čašu vina, po tome ću pamtiti ovo putovanje.“

Tina Bazić: „Zaista jedno predivno iskustvo, super ljudi i super organizacija. Svaki dio projekta bio je dinamičan i zanimljiv. Zahvalna sam na ovakvoj prilici koju sam dobila te se nadam da će biti još takvih iskustava.“

Petra Novalija: „Još jedno nezaboravno iskustvo, bilo je odlično isprobati hranu sjevra Portugala. Nova prijateljstva nastala su zajedničkim kreiranjem sadržaja za društvene mreže.“

Read More
SmartSize (1)

Konačna rang lista za TO 1.1.1. (22/1.1.1.)

Upravni odbor LAG-a na svojoj 16. sjednici održanoj 28. ožujka 2023. godine usvojio je konačnu rang listu za 3. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1. iz LRS LAG-a (22/1.1.1.) te donio

Odluke o odabiru:
3 projekta prijavljena na 2. LAG natječaj za provedbu TO 1.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (22/1.1.1.)

U prilogu se nalazi konačna rang lista 3. LAG Natječaja.
Čestitamo svim odabranim korisnicima te im želimo uspješnu provedbu projekata!

Read More
Skip to content