PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. “PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE”, PODMJERE 19.3. “PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a” I PODMJERE 19.4. “TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA” UNUTAR MJERE 19 “POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER”, NN 47/2016

Skip to content