NATJEČAJ – „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa

„Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“

Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava objavljen je u NN 48/15 od 30. travnja 2015. godine.
 
Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.
 
 
Sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 500.000,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu za 2015. godinu, u okviru proračunske pozicije Ministarstva poljoprivrede.
 
Rok za predaju Zahtjeva za potporu je 90 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, odnosno 29. srpnja 2015. godine.

Više o Natječaju možete pročitati na: http://www.mps.hr/default.aspx?id=15350 

Skip to content