Prijava na mjeru 19.2

LAG Zagorje-Sutla poslao je prijavu na natječaj APPRRR: “Provedba operacija unutar CLLD strategije – tip operacije 19.2.1” nakon uspješno provedene podmjere 19.1.1.

Na natječaju 19.2.1. LAG Zagorje-Sutla može ostvariti potporu od oko 950.000,00€.

Skip to content