Otvoren natječaj za radno mjesto – stručni suradnik/stručna suradnica [IZMJENA 30.9.2021. GODINE: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA]

Upravni odbor LAG-a Zagorje – Sutla je dana 16. rujna 2021. na 4. Sjednici donio Odluku o zapošljavanju stručnog suradnika/ce LAG-a temeljem koje

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla, raspisuje natječaj za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) od 1. studenog 2021. godine na određeno vrijeme do 31.12.2022., a sukladno odredbama Statuta LAG-a.

[IZMJENA 30.09.2021. GODINE: OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA] 

Upravni odbor LAG-a Zagorje-Sutla je dana 30.09.2021. godine elektroničkim putem prihvatio prijedlog o produženju roka za prijave na natječaj. Shodno tome, prijave na natječaj traju zaključno sa srijedom, 06. listopada 2021. godine. Također, mijenja se jedan od uvjeta – uvjet “VŠS/VSS (smjer: politologija, geografija, ekonomija)” sada glasi VŠS/VSS bilo koji smjer (prednost smjer: politologija, geografija, ekonomija)”

Opis posla stručnog suradnika/ce:

 •        Zadužen/a je sukladno svojim specijalističkim znanjima za aktivnosti u okviru programa ili organizacije u cjelini. Priprema, koordinira i implementira projekte.
 •        U okviru provedbe podmjere 19.2. radi na administrativnoj pripremi i obradi natječaja te organizira info dane.
 •        Surađuje s članicama LAG-a te dionicima i drugim pravnim osobama na detektiranju potreba i osmišljavanju projekata.
 •        Odgovoran/na je za operativno funkcioniranje podružnice.
 •        Sudjeluje u operativnom i strateškom planiranju te provedbi zadanih ciljeva.
 •        Obavlja i druge zadatke sukladno nalogu Upravnog odbora ili Voditeljice LAG-a.

Specifično:

 • Analiza područja LAG-a, 
 • Prikupljanje statističkih podataka, 
 • Prikupljanje i analiza projektnih ideja, 
 • Izrada tekstova za LRS, 
 • Organizacija sastanaka i javnih savjetovanja s relevantnim dionicima.  

Na radno mjesto bit će primljena 1 osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 •        Specijalističko, stručno znanje vezano uz područje djelovanja LAG-a (priprema i implementacija EU projekata; ruralni razvoj).
 •        Poznavanje Programa ruralnog razvoja, „LEADER – CLLD“
 •        Stručno usavršavanje u području rada.
 •        VŠS/VSS bilo koji smjer (prednost smjer: politologija, geografija, ekonomija)
 •        1-3 godina iskustva u području rada.
 •        Dobro poznavanje rada na računalu (Office, Internet).
 •        Znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 •        Sposobnost samostalnog i timskog rada.
 •        Odlične komunikacijske i organizacijske vještine.
 •        Odlične sposobnost analize i planiranja.
 •        Sposobnost rada u stresnim uvjetima.
 •        Položen vozački ispit B kategorije

Uvjeti rada:

 •        rad u podružnici u Pregradi odnosno u sjedištu LAG-a u Zagorskim Selima.
 •        fleksibilno radno vrijeme (ovisno o terminima sastanaka i radionica, terenski rad).
 •        plaća i putni troškovi sukladno Pravilniku o radu i Odluci o kriterijima za plaće LAG-a

(početna bruto 1 plaća za poziciju stručnog suradnika iznosi 8.190,00 kuna).

Početak rada: 1. studenog 2021. godine.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:

1. Motivacijsko pismo

2. Životopis na Hrvatskom jeziku – Europass format (navesti popis pisanih stručnih, seminarskih radova i dr. radova) 

3. Kopija dokaza o stečenom zvanju /stručnoj spremi

Poželjno je dostaviti pismo preporuke od organizacije u kojoj je osoba radila/volontirala te potvrde o završenim osposobljavanjima/usavršavanjima. Potrebne su napredne analitičke sposobnosti i napredno poznavanje excela.

Natječaj je otvoren od 20.09.  do  06.10.2021. 

Dokumente dostaviti isključivo elektroničkom poštom najkasnije do 06. listopada 2021. godine na e-mail adresu: lag@zagorje-sutla.eu. U naslovu elektroničke pošte napisati: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAG-U ZAGORJE-SUTLA.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu prvi krug selekcije bit će pozvani na testiranje i razgovor.

Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja excela i pisanja eseja na temu iz područja LAG-a. Mole se kandidati/kinje da prouče Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla kao i Godišnja izvješća o radu LAG-a. Navedeni materijali dostupni su na web stranici LAG-a.

Skip to content