ZATVOREN: Natječaj za provedbu Tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavljuje 3. natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Predmet natječaja: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Zagorje – Sutla.

Svrha natječaja: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva:  4.153.545,00  HRK.

Obuhvat LAG područja (JLS):

Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti. Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

Prihvatljivi projekti
       vatrogasni dom       društveni dom/kulturni centar       dječje igralište       sportska građevina       biciklistička staza i traka (koja nije sastavni dio ceste)       tematski put i park       građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)       javna zelena površina (park i slično)       pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)    pješačka zona    tržnica   

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se 29. rujna 2021. godine u „Dvorani za sastanke“ (Matije Gupca 53 – stara zgrada policije, prvi kat) s početkom u 10 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: lag@zagorje-sutla.eu. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom počevši od 04. listopada 2021. godine, a najkasnije zaključno do 20. prosinca 2021. godine* na adresu:

LAG Zagorje-Sutla

Zagorska Sela 39 

49296 Zagorska Sela

* [IZMJENA 22.11.2021. GODINE] Shodno iskazanim potrebama za produženjem roka za podnošenje prijava na 3. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1., 

Upravni odbor LAG-a Zagorje Sutla, na svojoj 7. sjednici (dana 22.11.2021. godine), donio je Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju 3. LAG natječaja za TO 3.1.1., od dana 16. rujna 2021. godine.

Izmijenjene točke:

– Podnošenje prijava na natječaj otvoreno je od 04. listopada do zaključno 20. prosinca 2021. godine

– LAG administratori na predmetnom natječaju su Hrvoje Novak i Marko Brozović

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

  •        naziv ovog Natječaja: 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (21/3.1.1.)
  •        puni naziv i adresa nositelja projekta
  •        na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

U privitku se nalaze svi potrebni prilozi i obrasci, kao i tekst Natječaja.

Dokumenti
Skip to content