Jednake mogućnosti u svijetu rada i procesu zapošljavanja “Žene biraju novu šansu”

Nositelj: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb

Partneri: Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla i Pučko otvoreno učilište Krapina

Područje provedbe projekta: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija

Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, u Gradu Zagrebu i Krapinsko zagorskoj županiji.

Ukupna vrijednost projekta: 912.485,42 kn. Projekt financira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. , Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III, UP.01.3.1.01.0023 ,u iznosu od 100%  . 

Sažetak projekta:

Korisnice programa su dugotrajno nezaposlene žene i žene koje trebaju pravnu pomoć u ostvarenju svojih radnih i socijalnih prava. Aktivnosti projekta su: edukacije, mentorstvo, profesionalno usavršavanje, pravna pomoć i podrška nezaposlenim ženama, promocija projekta, te izrada preporuka za zapošljavanje žena. Projekt se provodi u razdoblju od dvije godine.

Elementi projekta: 

 1. Edukacija i podrška za žene na tržištu rada

Kako bi pridonijeli poboljšanju položaja žena u Gradu Zagrebu i KZŽ provesti će se edukacija i podrška 50 žena kroz radionice ( na teme: komunikacija, pregovaranje, prezentacija, jačanje samopouzdanja, jesam li spremna za pokretanje posla, pisanje životopisa i poslovnog plana, izrada poslovnog plana za OPG) i mentorski rad, temeljen na coaching metodi.

Kako bi korisnice i nakon edukacija imale podršku organizirat ćemo mentorstvo i coaching savjetovanje za sve korisnice koje žele podršku a kroz mentoring program pratiti ćemo njihovo napredovanje u procesu traženja posla ili samozapošljavanja te biti podrška u tom procesu.

Sve korisnice imati će pristup online web platformi za učenje koja je razvijena u sklopu drugog projekta no i dalje će biti aktivna i besplatna za korisnice.

 • Educirano i osnaženo 50 žena za aktivno sudjelovanje u svijetu rada kao i za samozapošljavanje (25 žena u Gradu Zagrebu i 25 u Krapinsko zagorskoj županiji)
 • 2 ciklusa radionica u rasponu od 12 mjeseci (uključujući pripremu, provedbu i evaluaciju) u trajanju po 3 mjeseca te se radionice održavaju jednom tjedno
 1. Pravna pomoć i savjeti iz radnih i socijalnih prava

Putem savjetovališta za radna i socijalna prava i web portala Radnica.org savjetovat će se i informirati žene u ostvarenju njihovih prava čime će se izravno doprinijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada i zaštiti njihovih radnih i socijalnih prava.

 • 100 osoba kojima će biti pružen pravni savjet i informacija, uključujući i polaznice edukacija za koje ćemo organizirati pravno savjetovanje u sklopu radionica.
 • za potrebe projekta zaposlit će se pravnica za rad u pravnom savjetovalištu CESI.
 • Web portal Radnica posjetit će cca 2000 osoba.
 1. Stručno osposobljavanje za zanimanja

U svrhu poboljšanja položaja žena u svijetu rada na području Grada Zagreba i Krapinsko – zagorske županije, u pripremi za tržište rada,u procesu aktivnog traženja posla, procesu samozapošljavanja i pokretanja posla, korisnicama će se nuditi program usavršavanja te razviti novi program za Aromaterapeute koji je interesantan školovanim fizioterapeutima a kojih je trenutno 60 na području KZŽ.

 • 10 žena završilo je jedan od ponuđenih programa za usavršavanje: OPG Knjigovodstvo i Eko poljoprivreda.
 • 1 novi razvijeni program usavršavanja Aromaterapeuta na području Krapinsko – zagorske županije.
 • 5 žena pohađalo je novorazvijeni program Aromaterapije.
 1. Izrada preporuka za zapošljavanje žena

Na temelju evaluacije programa edukacije, mentorstva, usavršavanja i pravne pomoći kao i interne evaluacije provedbe projekta izraditi će se preporuka za zapošljavanje žena u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskog županiji:

 • Preporuke za zapošljavanje žena i poboljšanje položaja žena u svijetu rada-  sadrže analizu stanja, rezultate, metodologiju rada i smjernice, o kojima će se informirati članove i članice Lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a direktno će koristiti članicama i članovima lokalnih partnerstava za zapošljavanja Grada Zagreba i Krapinsko zagorske županije koji sudjeluju u kreiranju mjera, programa i projekata na lokalnoj razini za poticanje zapošljavanja.
 • 50 osoba/ organizacija biti će upoznato sa preporukama.
Skip to content