Podmjera 19.1. “Priprema pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje- Sutla u okviru natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj dodijeljena su financijska sredstva za podmjeru 19.1. u iznosu od  482.922,10 HRK, u svrhu razvoja ruralnih područja te edukaciju stanovništva s područja LAG-a, izgradnju kapaciteta zaposlenika i izradu Lokalne razvojne strategije. 

Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a ključni je strateški dokument za područje LAG-a izrađen na principama LEADER/CLLD pristupa. Vremenski okvir za pripremu LRS-a je  šest mjeseci što uključuje osnovnu analizu, SWOT analizu, definiranje vizije, ciljeva i akcijski plan. Ključni korak u izradi LRS je postupak konzultacija kojime se lokalnim dionicima omogućuje predlaganje konačnih izmjena i dopuna strategije. Dio izrade LRS je i prikupljanje projekata za Bazu projektnih ideja.

Baza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju lokalne razvojne strategije. Ona je temelj uspješne provedbe LRS, a osnovni cilj je učinkovito planiranje i funkcionalno praćenje provedbe LRS Zagorje-Sutla. Baza se formira putem službeno utvrđenog postupka za prikupljanje projektnih ideja koji se sastoji od: objave javnog poziva za dostavu projekata, informiranja zainteresiranih dionika kroz komunikacijske alate te putem info dana, zaprimanje projekata, administrativna i kvalitativna kontrola/ocjenjivanje projekata, uspostava rang liste te odabir projekata koji će biti utvrđeni na ljestvici prioriteta. Bazu formiraju stručne službe LAG-a (administrativni djelatnici) te rang listu i listu prioriteta potvrđuje Upravni odbor i Skupština LAG-a.

Rok za donošenje Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla je 23. ožujka 2016. godine te je ona temelj za prijavu LAG-a na podmjeru 19.2.

Skip to content