Otvoren natječaj za literarne i likovne radove djece predškolske dobi, učenika/ca osnovne i srednje škole na području grada Pregrade te općina Desinić i Huma na Sutli

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Pregrada u okviru projekta “Veselo, veselo seniori” otvorila je natječaj za likovne i/ili literarne radove za dječje vrtiće, osnovne škole i srednju školu na području grada Pregrade, Desinića i Huma na Sutli do 24.9.2021.  

Provedbom natječaja za literarne i likovne radove doprinjet će se obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada u Pregradi putem kojeg ćemo organizirati “Dan baka i djedova”, na kojem će se izložiti radovi djece i učenika/ca.

Radovi trebaju biti inspirirani na temu bake i djedovi, zašto su oni važni i nezamjenjivi u obitelji te radovima koji na kreativan način prikazuju bake i djedove te odnose sa unučadi.  Likovni radovi mogu biti izrađeni u svim likovnim tehnikama. Literarni radovi mogu biti pisani standardnim hrvatskim jezikom ili kajkavskim narječjem u književnim vrstama: pjesma ili kratka priča.  Literarni radovi se pišu na računalu te se dostavljaju u Word formatu (.doc, .docx).  Svaki rad mora sadržavati podatke o autoru/ici: ime i prezime, mentor/ica ili razrednik/ica, razred, naziv rada i kratki opis (za likovni rad).

Radove je potrebno dostaviti/izraditi najkasnije do 24.9.2021. Likovnim i literarnim radovima učenika/ca pojedinih razreda potrebno je priložiti listu prisutnih na kojoj se popisuju učenici/e i mentor/ica ili razrednik/ca, a kojeg ovjerava škola. Literarni radovi se šalju u Word formatu (.doc, .docx) na e-mail: lag@zagorje-sutla.eu. Likovni radovi se predaju u fizičkom obliku odgovornoj osobi škole te će isti biti preuzeti od strane LAG-a Zagorje-Sutla.  

Povjerenstvo će odabrati najbolje radove i  uručiti simbolične nagrade povodom obilježavanja “Dana baka i djedova”.  Pristigli radovi će biti objavljeni u E-katalogu na https://gdck-pregrada.hr/eu-projekt-veselo-veselo-seniori/www.zagorje-sutla.eu  dana 1.10.2021. te izloženi prigodom obilježavanja “Dana baka i djedova” u Pregradi te kroz izložbe radova u Desiniću i Humu na Sutli. 

 

Za dodatne informacije vezano za natječaj možete nas kontaktirati na mob: 098/1806-741 ili na lag@zagorje-sutla.eu .

Skip to content