“Veselo, veselo seniori” – održana javna tribina u Humu na Sutli

LAG Zagorje – Sutla u partnerstvu s GDCK  Pregrada dana 08.09.2021. godine  organizirao je javnu tribinu pod nazivom „Različiti aspekti socijalnih usluga za starije osobe.“ Javna tribina održana je u okviru projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla, Mrežom udruga Zagor, Centrom za socijalnu skrb Krapina, Gradom Pregrada, Općinom Desinić i Općinom Hum na Sutli.

Javna tribina započela je uvodnim obraćanjem voditeljice LAG-a Kristine Marušić Piškor i predstavnice partnera u projektu Općine Hum na Sutli – Jelene Posilović te kratkom prezentacijom projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ voditeljice projekta i ravnateljice GDCK Pregrada Štefice Pasarić.

Zatim je slijedilo predavanje Vilmice Cimić, članice mobilnog palijativnog tima Krapinsko-zagorske županije – predstavljanje županijskih aktivnosti i pregled palijativne skrbi i prava u sustavu zdravstva, te predavanje mag.socijalnog rada i javnog zdravstva Nataše Koražija, ravnateljice Doma za starije osobe Park iz Zagreba, koja je izložila temu zašto je važno raditi zajedno u skrbi za starije osobe.

Javnu tribinu završili smo raspravom o predstavljenim temama i zaključcima u odnosu na poboljšanje statusa starijih osoba.

Zahvaljujemo svim parterima na projektu i stručnjacima na dolasku, kao i zainteresiranim stanovnicima Općine Hum na Sutli na sudjelovanju.

Projekt je financiran EU sredstvima u ukupnom iznosu od 1.419.010,26 kn iz  Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

Skip to content