Odabrane #ajmoLAG 2022. volonterske akcije

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla na svojoj 11. sjednici održanoj 25. travnja 2022. godine donio je

Odluku o financijskoj potpori volonterskih akcija

u okviru programa #ajmoLAG2022.

Odabrano je jedanaest volonterskih akcija koje promiču volonterstvo, jačaju lokalne kapacitete za menadžment volontera/ki i unapređuju kvalitetu života djece i mladih u lokalnoj zajednici, a koje će LAG sufinancirati do 3.000,00 kuna po akciji.

Zahvaljujemo se predstavnicima gospodatskog sektora Ultimi d.o.o. iz Pregrade koji se uključio u program #ajmoLAG sa donacijom od 1.000,00 kuna.

Volonterske akcije koje će se provoditi na području LAG-a prikazane su u nastavku.

S veseljem očekujemo provedbu volonterskih akcija!

Naziv akcije Prijavitelj Kratak opis akcije

Kutak [od] priča II

Društvo “Naša djeca” Zabok Uređenje vanjskog prostora Gradske knjižnice u Zaboku za održavanje kreativnih aktivnosti i igra na otvorenom za djecu. Akcijom će se potaknuti djeca i mladi da aktivno sudjeluju u promjenama koje su važne i potrebne u društvu, te se takvim sudjelovanjem promovira važnost volontiranja i odgoja za volontiranje, aktivna dječja participacija i potiče međuvršnjačka suradnja.

Odmori i uživaj

Društvo “Naša djeca” Tuhelj Izrada klupica i stolova od paleta koji će biti na korist djeci u vrtiću i postavljanje u okolišu škole za korištenje kod slobodnog vremena. Akcijom će se potaknuti djeca i mladi na uključenje u volonterske akcije i osvještavanje njihovih misli za dobrobit svih u mjestu.

Pokažimo svima mi – kako se igramo svi!

Društvo “Naša djeca” Zagorska Sela Akcija opremanja i organiziranja turnira u društvenim igrama.

Poticanje mladih na uključenje u organizaciju slobodnog vremena djece i mladih, te povezivanje generacija mladih i starih.

Uređenje školskog dvorišta

Društvo “Naša djeca” Kumrovec Uređenje školskog dvorišta postavljanjem ukrasnih tegli u koje će se posaditi ukrasne biljke, trajno i jednogodišnje cvijeće,  te uređenje učionice na otvorenom i kutka za djecu za odmor i igru na otvorenom.

Be Kreative

Društvo “Naša djeca” Kraljevec na Sutli Opremanje prostora za mlade u sklopu društvenog doma koji se koristi za probe puhačkog orkestra te bi se okupili mladi koji bi svojim radom doprinijeli uređenju zajedničkog prostora. Akcija bi uključivala aktivnosti bojanja prostora i instaliranje opreme u društvenom domu.

Foto radionica “Moje Zagorje”

Pjevački zbog “Đuro Prejac” Desinić Edukativna radionica na temu fotografiranja te obilazak Desinića i fotografiranje znamenitosti Zagorja, te izložba odabranih fotografija u hodniku škole i na društvenim stranicama škole i zbora.

Iskrice dobre volje

Pregrada.info – udruga za mlade Osmislit će se  i oslikati poseban crtež na trafostanici ispred DVD-a Pregrada s motivima prepoznatljivim za vatrogastvo te urediti okoliš oko nje. Volonteri će oslikati zidove trafostanice i urediti okoliš. Za djecu i mlade će se  pripremiti i održati edukativna radionica na temu volonterstva, dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara. Radionicu će voditi dobrovoljci DVD-a osposobljeni za rad s djecom i mladima. 

Za-zelenimo park

Športsko društvo Novi Dvori Volonterska akcija uređenja i uljepšavanja parka postavom dječjih sprava, kućice za knjige, klupa, rasvjete i sadnjom novih drveća i sijanje trave.

Čitajmo i pričajmo da ne ostanemo bez riječi

Društvo Naša djeca “Straža” Održavanje radionica čitanja i pričanja u prostorima knjižnice za djecu te prepričavanje priča koje su se nekad pričale. Razgovaranje o pričama te rješavanje edukativih listića kojima se želi afirmirati kultura čitanja u izazovima današnjice stjecanjem kompetencija pismenosti, usvajanja i razvijanja čitateljskih navika i oblikovanje kompetentnih čitatelja.

Mladi djeluju!

Vol. 3

Sportsko društvo Mala Erpenja Akcija obuhvaća nabavu i montažu klupica uz postojeće uređeno igralište za druženje djece i mladih, a kojom bi se dao doprinos razvoja kvalitete života u ruralnoj zajednici i potaknuti ih na bavljenje sportom, promovirajući volonterstvo.

Eko staza Kostel

Udruga kostelskih žena Proširenje postojeće eko-staze od izvora u Kostelu do Kostelgrada uključenjem učenika Područne škole Kostel u osmišljavanju izgleda znakova koje će se izraditi i akcija postavljanja znakova na području Kostela. Akcijom će se zamijeniti i dotrajale ljuljačke na igralištu kod škole.

Skip to content