Informativna radionica „Tražiš posao?“

U okviru provedbe Gradskog programa za mlade Grada Pregrade pozivamo Vas na informativnu radionicu „TRAŽIŠ POSAO?“  koja se održava u Gradskoj vijećnici u Pregradi (J.K. Tuškana 2) dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 10 sati. Na informativnoj radionici Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Krapina predstavit će nove mjere aktivne politike zapošljavanja namijenjene mladima, a Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla predstavit će mjere iz programa ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike/ce i one koji to žele postati.

Nove mjere aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su vrijedile do kraja 2016. godine te su definirani novi uvjeti za njihovo korištenje. Ova informativna radionica prilika je za mlade (ali i potencijalne poslodavce) da saznaju sve što ih zanima te pronađu mjeru baš za sebe!

Oni koji pak razmišljaju o pokretanju vlastitog posla moći se saznati više o Potpori HZZ-a za samozapošljavanje odnosno o mjerama Programa ruralnog razvoja, specifično o podmjerama 6.1. i 6.3., koje su namijenjene mladim poljoprivrednicima odnosno malim poljoprivrednim gospodarstvima. Mladima se smatraju osobe do 29 godina prema mjerama HZZ-a, odnosno osobe do 40 godina prema Programu ruralnog razvoja.

Veselimo se Vašem dolasku.  

Skip to content