Edukacija “Društveno odgovorno poslovanje u funkciji razvoja lokalne zajednice” u Zaboku

Lokalna akcijska grupa (LAG) Zagorje-Sutla u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu programa „Aktivni u zajednici“ organizira edukaciju

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

koja će se održati u četvrtak 11.10.2018. u trajanju od 10:00 do 12:00 sati u Gradskoj galeriji Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok.

O edukaciji
Cilj je upoznati predstavnike poslovnih subjekata s konceptom društveno odgovornog poslovanja,
zašto je ono bitno, tko sve od njega može imati koristi te kako i zašto surađivati s lokalnom
zajednicom. Načelo filantropije sve se više promovira u ekonomiji i poslovnom svijetu te se uz rast
korporacija pojavilo kao svojevrsna kontrola odgovornosti koje takva akumulacija profita zahtjeva. U
tom smislu nastaje pojam društveno odgovornog poduzetništva, odnosno koncepta poslovanja u
kojem poduzeće dobrovoljno i bez zakonske ili druge prisile nastoji uskladiti svoje poslovanje s
potrebama u društvu i to u najširem mogućem smislu – od svoga proizvoda, načina na koji ga
proizvodi, resurse koje upotrebljava, način nabave i prodaje, utjecaja na okoliš, radnim uvjetima pa
sve do ulaganja u društvenu zajednicu i brige o vlastitom utjecaju na nju.

O predavaču
Helga Možé Glavan, diplomirana ekonomistica, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva. Svoje dugogodišnje iskustvo u privatnom, javnom i civilnom sektoru nastoji
staviti u funkciju razvoja šire zajednice. Danas kroz funkciju upraviteljice Zaklade aktivno radi na
razvoju civilnog sektora. Sve je više orijentirana na dobru ekonomiju i umrežavanje svih sektora kako
bi se postigla sinergija djelovanja ka održivom razvoju.

Edukacija se organizira u sklopu programa „Aktivni u zajednici“ kojeg Zaklada provodi u sklopu
Programske suradnje i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na
području Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske
županije.

Molimo da potvrdu dolaska dostavite na e-mail: lag@zagorje-sutla.eu 

Skip to content