Anketa o poduzetničkoj aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

Poštovane poduzetnice,

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom provodi istraživanje o poduzetničkoj aktivnosti žena u sklopu projekta “MREŽA^2 – „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“. Projektom se istražuje institucionalni okvir za razvoj ženskog poduzetništva, poduzetnički potencijali žena, poduzetničke aktivnosti, pristup resursima- financijskim, kadrovskim i drugim, socio-kulturno okruženje, dostupnost poduzetničkih i drugih mreža, obrazovanja i osposobljavanja. Ujedno se ispituju rodne uloge, stavove i strategije u usklađivanju poslovnog i obiteljskog života koje primjenjuju uspješne poduzetnice. 

svrhu donošenja Akcijskog plana razvoja poduzetništva žena u Krapinsko-zagorskoj županiji,  pripremljena je anketa koja se nalazi na sljedećoj poveznici koju molimo da ispunite do 1. studenog 2018.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNmmi2mjzh8sWebt6tPD7H3YJB9Z_ZTIo6uhk2JR6XHI8uUg/viewform

Bili bismo Vam zahvalni na daljnjoj distribuciji ankete jer nam je bitno u istraživanje uključiti sve poduzetnice kako bi rezultati istraživanja i Akcijski plan što pouzdanije odgovarao na potrebe i interese poduzetnica u Krapinsko-zagorskoj županiji !

Anketu dostavljamo i u prilogu pripremljenu za printanje ukoliko je želite distribuirati ili koristiti na taj način. Tako ispunjenu anketu molimo da pošaljete na: 

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla, Zagorska Sela 39, 49296 Zagorska Sela.

Anketa je anonimna te će njeni rezultati biti korišteni isključivo u svrhu pripreme Akcijskog plana. Za sva pitanja vezano uz anketu možete nam se obratiti putem e-maila projekti@zagorje-sutla.eu .

Zahvaljujemo Vam na ispunjavanju ankete!

Skip to content