Analiza poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom 2018. godine provodi projekt  MREŽA2    „Mogućnosti Razvoja Emancipacije ŽenA na kvadrat“, u sklopu kojeg je izrađen dokument Analiza poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Analiza poduzetničke aktivnosti žena u Krapinsko-zagorskoj županiji (u prilogu) sadrži analizu podataka, fokus grupu i anketu te su izrađene preporuke za unapređenje poduzetničke aktivnosti žena u KZŽ.

Skip to content