2. Javno savjetovanje vezano uz provedbu Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a do 2020. godine

Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla 30. svibnja 2019. otvara 2. Javno  savjetovanje vezano uz provedbu Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a do 2020. godine, u sklopu čega će održati informativnu radionicu o pojedinim mjerama i tipovima operacija LRS iz Programa ruralnog razvoja:

 

  • Zabok, 7. lipnja 2019. u 18h,   Zelena dvorana u Zaboku (Trg svete Jelene 6) :

         Provedba LRS s informacijama o mjerama:

         TO 2.1.2. – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (tip operacije 6.4.1. PRR RH)

         TO 1.3.1. –  Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima (tip operacije 6.1.1. PRR RH)

 

Javno savjetovanje poslužit će LAG-u Zagorje-Sutla kao uvid u iskaz interesa u svrhu daljnjeg korigiranja Lokalne razvojne strategije i mjere koje ima u planu, a u skladu sa rezultatima zainteresiranih za javljanje na natječaje LAG-a, te da sredstva za natječaje alocira u skladu sa interesom. Ukoliko za pojedine mjere neće biti interesa, iste će se maknuti iz plana natječaja LAG-a, te će se sredstva prebaciti na mjere za koje se pokaže da je veći interes.

 

LAG Zagorje- Sutla poziva sve zainteresirane da se uključe u Javno savjetovanje te ispune google anketu na poveznici: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7LbGyAOl0cwq7nonWnizg5erELAFcSncVNX-Dk5UXKLz6SA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Skip to content