Prvi sastanak tematskih radnih skupina

Dana 21. prosinca 2015.godine održane su Tematske radne skupine za izradu Lokalne razvojne strategije u prostorijama gradske vijećnice u Pregradi. Sastanak je vodila Helena Mateša u suradnji sa Tanjom Ivek i Draženkom Grah iz Zagorske razvojne agencije koja za LAG izrađuje LRS. Teme sastanka su bile:
a) Promoviranje uspješnog i održivog gospodarstva na području LAG-a, diversifikacija poljoprivrednih aktivnosti uz inkluzivno ruralno područje LAG-a; b) Podrška održivom razvoju prostora; c) Jačanje lokalnog tržišta i prepoznatljivosti prostora LAG-a.

Skip to content