POZIV 2. skupština LAG-a Zagorje-Sutla

Temeljem Statuta LAG-a  ZAGORJE – SUTLA sazivam

2. SKUPŠTINU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ZAGORJE – SUTLA

koja  će  se  održati  dana  28.12.2015. godine u prostoru Općinske vijećnice Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, s početkom u 18 sati (uz predviđeno trajanje do 20 sati). Nakon Skupštine pozivamo Vas na druženje i domjenak.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

D N E V N I     R E D

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Usvajanje financijskog i operativnog plana za 2016. godinu,
  3. Donošenje Odluke o članstvu u Leader Mreži Hrvatske,
  4. Predstavljanje SWOT analize Lokalne razvojne strategije,
  5. Razno.

Predsjednik LAG-a ZAGORJE- SUTLA

Marko Vešligaj

Skip to content