ZATVOREN: Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (21/2.1.2.)

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla, a koji je sukladan tipu operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja, za korisnike koji imaju sjedište ili prebivalište na području LAG obuhvata.


Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Osnovne informacije o natječaju:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 748.480,00 HRK. 

Najviši iznos javne potpore je 25.000,00 €

Najniži iznos javne potpore je 3.500,00 €

Intenzitet javne potpore do 70% prihvatljivih troškova*.

OBAVIJEST: Tehnička izmjena Natječaja radi usklađivanja s LRS

Dana 23. veljače objavljena je tehnička izmjena LAG natječaja za TO 2.1.2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima radi usklađivanja s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a i to u dijelu intenziteta potpore. Dodana je rečenica/točka na strani 6., poglavlje 1.3 Visina i intenzitet javne potpore koja glasi: Iznimno za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%.

Korisnici čiji se projekti sastoje isključivo od nabave poljoprivredne mehanizacije ovaj intenzitet potpore primjenjuju i u Obrascu B – Plan nabave.

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 1. travnja 2021. godine a najkasnije do 3. svibnja 2021. godine na adresu:

LAG Zagorje-Sutla
Zagorska Sela 39
49296 Zagorska Sela

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

  • Naziv ovog Natječaja: TO 2.1.2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim
    područjima [Referentni broj natječaja 21/2.1.2.]
  • puni naziv i adresa korisnika
  • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja
    zahtjeva za potporu. Zahtjevi za potporu poslani na način različit od gore navedenog
    (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

Dokumenti
Skip to content