Sudjelovanje na manifestaciji „Trški dnevi“ u Žužemberku te radnom sastanku estonskog i hrvatskih LAG-ova u Sv. Martinu na Muri

Dana 16. srpnja 2017. održala se tradicionalna manifestacija „Trški dnevi“ u Žužemberku, na području LAS-a STIK u Sloveniji, na kojoj je prisustvovao LAG Zagorje- Sutla te se predstavio zajedno s Gradom Pregrada, TZ Pregrada i udrugom Kostelskih žena.

U ponedjeljak  17. srpnja 2017. na prostoru Mlinarske kuće na Muri, u Općini Sv. Martin na Muri, održan je sastanak estonskog i hrvatskih lokalnih akcijskih grupa s ciljem: razmjene iskustva u radu, mogućnostima suradnje LAG-ova te usporedbe provedbe LEADER programa u Estoniji i Hrvatskoj. Sastanku je prisustvovala voditeljica LAG-a Tajana Broz, predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a PRIZAG te Kaidi-Mari Liping, voditeljica LAG-a Borderlands Leader iz Estonije. Uz predstavnike/ce LAG-ova sastanku su sudjelovali i predstavnici/e turističkih zajednica s područja LAG-ova te načelnik općine Sveti Martin na Muri. Ujedno su sudionicima prikazani tradicionalni načini pripreme hrane.

Skip to content