Otvoren natječaj za radno mjesto – stručni/a suradnik/ca LAG-a Zagorje- Sutla

Upravni odbor LAG-a Zagorje – Sutla je dana 27. svibnja 2020. na 7. Sjednici donio Odluku o zapošljavanju stručnog/e suradnika/ce temeljem koje

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla, radi povećanog opsega posla, raspisuje natječaj za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

na puno radno vrijeme (8 sata dnevno) od 1. rujna 2020. godine do 1. srpnja 2021. godine, uz mogućnost produženja.

Opis posla stručnog suradnika/ce

Općenito:

 • Zadužen/a je sukladno svojim specijalističkim znanjima za aktivnosti u okviru programa ili organizacije u cjelini. Priprema, koordinira i implementira projekte.
 • U okviru provedbe podmjere 19.2. radi na administrativnoj pripremi i obradi natječaja te organizira info dane.
 • Surađuje s članicama LAG-a te dionicima i drugim pravnim osobama na detektiranju potreba i osmišljavanju projekata.
 • Odgovoran/na je za operativno funkcioniranje podružnice.
 • Sudjeluje u operativnom i strateškom planiranju te provedbi zadanih ciljeva.
 • Obavlja i druge zadatke sukladno nalogu Upravnog odbora ili Voditeljice LAG-a.

Specifično:

 • Administrativna obrada projekata na LAG natječaju za TO 6.4.1.
 • Asistencija voditeljici LAG-a u provedbi projekta „Skrivena blaga ruralnog turizma“
 • Rad na projektima financiranim kroz program Europa za građane i Erasmus+

Na radno mjesto bit će primljena 1 osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • Specijalističko, stručno znanje vezano uz područje djelovanja LAG-a (priprema i implementacija EU projekata; ruralni razvoj).
 • Stručno usavršavanje u području rada.
 • VŠS/VSS.
 • 1-3 godina iskustva u području rada.
 • Dobro poznavanje rada na računalu (Office,Internet).
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 • Sposobnost samostalnog i timskog rada.
 • Odlične komunikacijske i organizacijske vještine.
 • Odlične sposobnost analize i planiranja.
 • Sposobnost rada u stresnim uvjetima.

Uvjeti rada:

 • rad u podružnici u Zaboku odnosno u sjedištu LAG-a u Zagorskim Selima.
 • fleksibilno radno vrijeme (ovisno o terminima sastanaka i radionica).
 • plaća i putni troškovi sukladno Pravilniku o radu i Odluci o kriterijima za plaće LAG-a (početna bruto 1 plaća za poziciju stručnog suradnika iznosi 7800 kuna).

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:

1. Motivacijsko pismo
2. Životopis na Hrvatskom jeziku – Europass format (životopis mora sadržavati popis provođenih projekata i ulogu kandidata/kinje u provedbi)
3. Kopija dokaza o stečenom zvanju /stručnoj spremi

Poželjno je dostaviti pismo preporuke od organizacije u kojoj je osoba radila/volontirala te potvrde o završenim osposobljavanjima/usavršavanjima. Prednost imaju osobe sa znanjem iz područja javne nabave te iskustvom u projektnom izvještavanju. Dodatnu prednost imaju osobe s položenim vozačkim ispitom B kategorije. 

Dokumente dostaviti isključivo elektroničkom poštom najkasnije do 30. lipnja 2020. godine na e-mail adresu: lag@zagorje-sutla.eu . U naslovu elektroničke pošte napisati: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAG-U ZAGORJE-SUTLA.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu prvi krug selekcije bit će pozvani na testiranje i razgovor.

Testiranje će se sastojati od praktičnih zadataka vezanih uz provedbu projekata te kviza. Mole se kandidati/kinje da prouče Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla kao i Godišnja izvješća o radu LAG-a. Navedeni materijali dostupni su na web stranici LAG-a.

Skip to content