Održana prva edukacija o „Menadžmentu volontera – uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“

U Zaboku, u prostoru Centra za mlade KZŽ, 12. rujna održan je prvi edukacijski modul o
„Menadžmentu volontera – uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“ na
kojem su sudjelovali predstavnici/ce organizacija civilnog društva i javnih ustanova iz Krapinskozagorske
županije. Sudionici/ce su se upoznali s osnovnim pojmovima, mogućnostima, zakonskim
okvirom volontiranja u RH, s ciklusom menadžmenta volontera, poslovima koordinatora volontera te
s načinima vrednovanja i nagrađivanje volontera. Također, sudionici/ce su se educirali o superviziji i
učinkovitoj komunikaciji u radu s volonterima, organizaciji volonterskih akcija u svojim zajednicama
te o planiranju volonterskog programa.
Edukaciju su održale Jela Prgić Znika i Mateja Medlobi iz Volonterskog centra Zagreb te Margareta
Mihalic iz ACT Grupe koje imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju edukacija o menadžmentu
volontiranja kao i organizaciji volonterskih aktivnosti te bogato iskustvo u provedbi školskog
volontiranja.
Edukacije se odvijaju kroz dva modula koji se međusobno nadopunjuju. Drugi modul će se održati 10.
listopada. Moduli će rezultirati volonterskim programima sukladno potrebama organizacije i same
zajednice u okviru koje djeluju. U provedbi kreiranih volonterskih programa i aktivnosti pojedinim
predstavnicima/cama – koordinatorima/cama volontera/ki bit će osigurana sustavna i kontinuirana
pomoć i podrška.
Edukacija je održana u sklopu projekta „VolontirAJMO-jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za
volontiranje“ kojeg provodi Mreža udruga Zagor zajedno s partnerima Društvom „Naša djeca“ Zabok,
Krapinsko-zagorskom županijom, Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla, Školom za umjetnost,
dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovnom školom Janka Leskovara, Volonterskim centrom Zagreb i
ACT Grupom koji je usmjeren na jačanja kapaciteta organizatora volontiranja za planiranje, kreiranje
i provedbu kvalitetnih i održivih volonterskih programa. Projekt sufinancira Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –
2020.

Skip to content