Javni poziv za članove/ice Tematskih radnih skupina za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje – Sutla

Temeljem odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla od 8. prosinca 2021. godine (Urbroj: 01/21/146) raspisuje se

Javni poziv za članove/ice Tematskih radnih skupina za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje – Sutla 

LAG Zagorje – Sutla pokreće proces izrade Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla za razdoblje 2023.-2027. (dalje LRS) na načelima transparentnosti i participativnosti. Cilj izrade LRS je kreirati inovativnu LRS koja odgovara potrebama područja LAG-a te promiče održivi razvoj i socijalno uključivanje. 

Lokalna razvojna strategija (dalje: LRS) predstavlja temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja područja u sklopu LAG-a Zagorje Sutla. Strategijom se definiraju osnovne značajke područja, razvojni problemi i potrebe te mogućnosti, utvrđuju se vizija, strateški ciljevi i mjere. Na osnovi mjera Lokalne razvojne strategije,  koje su prilagođene specifičnostima područja, LAG Zagorje-Sutla raspisuje natječaje za krajnje korisnike.

Poštujući načela transparentnosti i participativnosti, a u svrhu što kvalitetnijeg definiranja problema, potreba i mogućnosti područja LAG-a te formiranja što relevantnijih mjera, LAG Zagorje -Sutla osniva dvije tematske radne skupine (dalje: TRS):

  • TRS za poljoprivredu i diversificirane djelatnosti

  • TRS za ruralnu infrastrukturu

Svaka Tematska radna skupina sastojat će se od najmanje 5 članova/članica, koje će činiti dionici civilnog, gospodarskog i javnog sektora s područja LAG-a Zagorje – Sutla, izabranih putem ovog javnog poziva.

Pozivamo sve zainteresirane osobe s područja LAG-a da se prijave za sudjelovanje u radu Tematskih radnih skupina na način da svoju prijavu (prema  obrascu u prilogu), pošalju na lag@zagorje-sutla.eu ili ispune on-line obrazac na https://forms.gle/jtrPvkuozLWfHs469 najkasnije do 10. veljače 2022. godine.

Poveznica za preuzimanje Obrasca: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1hprpYJjYgmzSmtXq_rI465WjqjHzRHvB

Skip to content