E- katalog literarnih i likovnih radova povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba i organizacije “Dan baka i djedova”

U okviru projekta “Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge” proveden je natječaj za likovne i/ili literarne radove za dječje vrtiće, osnovne škole i srednju školu na području grada Pregrade, Desinića i Huma na Sutli (Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada, Dječji vrtić Tratinčica Desinić, Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, Osnovna škola Đure Prejca Desinić, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Srednja škola Pregrada).

Na natječaj je pristiglo ukupno 80 literarnih te 132 likovnih radova koji su inspirirani na temu bake i djedovi, zašto su oni važni i nezamjenjivi u obitelji te radovi koji na kreativan način prikazuju bake i djedove te odnose sa unučadi.

Najbolje radove odabralo je Povjerenstvo za ocjenu literarnih radova: Andreja Šagud, Nadica Majsec-Kobaš, Marko Brozović te Povjerenstvo za ocjenu likovnih radova: Maja Vukina Bogović, Bojana Birač i Dragica Kantoci.                 

Zahvaljujemo svim odgajateljicama, učiteljicama, profesoricama, ravnateljicama dječjih vrtića, osnovnih škola i srednje škole što su usmjerile djecu i učenike/ce te tako pomogle provedbi ove aktivnosti i mnogobrojnim odličnim radovima koji su pristigli na natječaj.

Projekt “Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge” provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, a partneri na projektu su Grad Pregrada,  Općina Hum na Sutli, Općina Desinić, Centar za socijalnu skrb Krapina, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Mreža udruga Zagor. Projekt financira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projektom se unaprjeđuje socijalna uključenost starijih osoba pružanjem učinkovitih i kvalitetnih socijalnih usluga u ruralnom području. Kroz organizaciju jačanja kapaciteta lokalnih stručnjaka, razvoj dnevnih aktivnosti i obiteljsku podršku unaprjeđuje se kvaliteta života starijih osoba, povećava socijalni kapital zajednice i međugeneracijska solidarnost.

Skip to content