Info dani u LAG-u

Saznajte sve o Lokalnoj razvojnoj strategiji te prijavi projekata u Bazu projekata: 
*Kraljevec na Sutli 5.1., u 17:30h, prostorije općine Kraljevec na Sutli 
*Zabok 7.1., u 17 sati, Zelena dvorana 
*Klanjec 8.1., u 17:30h, prostorije grada Klanjca 
*Pregrada 8.1., u 17h, gradska vijećnica 
*Hum na Sutli 11.1. u 17h, prostorije Općine Huma na Sutli 
*Krapinske Toplice 12.1., u 17h, Gradska knjižnica 
*Kumrovec 12.1., u 17:30h, prostorije općine Kumrovec 
*Sv. Križ Začretje, 13.01.2016, u 17:00, prostorije općine (potkrovlje) 
*Desinić, 14.01.2016 u 17:00, općinska vijećnica
*Zagorska Sela, 14.01.2016. u 17:30, prostorije stare škole 
*Tuhelj, 15.01.2016., u 17:00, općinska vijećnica

Skip to content