INFO dan u Zaboku

Pozivamo vas na INFO DAN u svrhu predstavljanja Poziva za prikupljanje projekata u Bazu projektnih ideja koji će se održati 7. siječnja 2016. godine, u 17 sati u Centru za mlade i nezavisnu kulturu (Zelena dvorana), Trg D. Domjanića 6, Zabok. Na INFO DANU možete saznati više o ciljevima Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla, mjerama Programa ruralnog razvoja te procesu prijave vaše projektne ideje u Bazu projekata.

Baza projektnih ideja predstavlja operacionalizaciju Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla te je službeni registar projektnih ideja s područja koje obuhvaća LAG Zagorje-Sutla (obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave. Uključuje 3 grada: Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela).

LAG Zagorje-Sutla će u slučaju uspješne prijave na podmjeru 19.2. biti u mogućnosti predložiti te podržati financiranje projekata iz Baze projektnih ideja, a sukladno utvrđenoj listi prioriteta.

Molimo vas da svoj dolazak na INFO DAN potvrdite na e-mail projekti@zagorje-sutla.eu. Više informacija putem navedenog e-maila i na brojeve telefona 0994237161 odnosno 0994237151.

Skip to content