“Veselo, veselo seniori” – održana javna tribina u Pregradi

LAG Zagorje – Sutla u partnerstvu s GDCK Pregrada dana 06.09.2021. godine organizirao je javnu tribinu pod nazivom „Različiti aspekti socijalnih usluga za starije osobe.“ Javna tribina održana je u okviru projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla, Mrežom udruga Zagor, Centrom za socijalnu skrb Krapina, Gradom Pregrada, Općinom Desinić i Općinom Hum na Sutli.

Javna tribina započela je uvodnim obraćanjem voditeljice LAG-a Kristine Marušić Piškor i predstavnika partnera u projektu gradonačelnika Grada Pregrade gospodina Marka Vešligaja te kratkom prezentacijom projekta „Veselo, veselo seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge“ voditeljice projekta i ravnateljice GDCK Pregrada Štefice Pasarić.

Zatim je slijedilo predavanje doktora Muharema Mehulića, člana mobilnog palijativnog tima Krapinsko-zagorske županije – predstavljanje županijskih aktivnosti i pregled palijativne skrbi i prava u sustavu zdravstva, te predavanje mag. socijalnog rada i javnog zdravstva Nataše Koražija, ravnateljice Doma za starije osobe Park iz Zagreba, koja je izložila temu zašto je važno raditi zajedno u skrbi za starije osobe.
U raspravu po izlaganjima i predstavljenim temama uključili su se prisutni građani sa određenim prijedlozima, koji bi mogli doprinijeti unapređenju statusa starijih osoba u zajednici.
Zahvaljujemo svim parterima na projektu i stručnjacima na dolasku, kao i zainteresiranim građanima grada Pregrade na sudjelovanju.

Projekt je financiran EU sredstvima u ukupnom iznosu od 1.419.010,26 kn iz  Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

Skip to content