Otvoreni rok za prijavu projektnih ideja u Bazu projektnih ideja LAG-a Zagorje- Sutla

Lokalna akcijska grupa Zagorje­ Sutla otvara do daljnjega rok za prijavu projekata u Bazu projektnih ideja, u svrhu povećanja spremnosti projekata za prijavu na predstojeće natječaje u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-­a Zagorje­-Sutla koji će se financirati kroz LEADER mjeru Programa ruralnog razvoja RH 2014­2020.

Molimo sve zainteresirane dionike sa područja LAG Zagorje­ Sutla (Grad Zabok, Klanjec, Pregrada te općine Zagorska Sela, Kumrovec, Desinić, Tuhelj, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli ) da dorade svoje projekte ili pošalju nove, ispune obrazac u privitku te pošalju na mail projekti@zagorje-sutla.eu .

Za sva dodatna pitanja obratite nam se mailom ili telefonski preko kontakata: 091/7522375, 099/4237 151 , 099/4237 161, 099/4237 171  ili posjetite naše urede u: Zagorskim Selima – Zagorska Sela 39,  Pregradi – Pod Lenartom 1, ili u Zaboku – Trg svete Jelena 6.

Projektne ideje moraju biti usklađene s  Lokalnom razvojnom strategijom LAG Zagorje- Sutla 2014-2020 . Sve dostavljene ideje sukladne LRS bit će obrađene od strane stručnih službi te unesene u Bazu.

Skip to content