Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla temeljem sustava nagrađivanja potpisala Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz Programa ruralnog razvoja u dodatnom iznosu od 1.996.434,00 kuna!

Temeljem sustava nagrađivanja i kriterija odabira za provedbu Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19. LEADER – CLLD Programa ruralnog razvoja 2014-2020 , Agencija za plaćanja (APPRRR) je 8.lipnja 2020. objavila Odluku  o naknadnoj dodjeli sredstava odabranim LAG-ovima i Preliminarnu rang listu odabranih LAG-ova: https://www.apprrr.hr/lag-ovima-dodatnih-33,2-milijuna-kuna-za-provedbu-lokalnih-razvojnih-strategija/?fbclid=IwAR1PteGqCl4aVDxI23MXrYJ4bWkSaWpKRwd2qcdX-_f6YLWXiF6iN27KUWM .

Veliko nam je priznanje što je Lokalna akcijska grupa (LAG) Zagorje-Sutla ostvarila uvjete prihvatljivosti za naknadnu dodjelu sredstava, a posebno što se naš LAG Zagorje- Sutla između 54 LAG-ova iz cijele Hrvatske nalazi među tri vodeća LAG-a, na samom vrhu po iznosu dodijeljenih sredstava, zahvaljujući čemu će korisnicima/ama s našeg područja biti dostupno dodatnih 1.996.434,00 kuna kroz LAG natječaje!

Dana 25.kolovoza 2020. predsjednica LAG-a Valentina Đurek potpisala je s Agencijom za plaćanja Aneks Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br.2, čime ukupan iznos dodijeljen LAG-u Zagorje-Sutla za provedbu LAG natječaja u ovom programskom razdoblju iznosi 10.939.530,33 kuna! 

U tijeku je izmjena Lokalne razvojne strategija LAG-a Zagorje-Sutla 2014-2020 a čime će se, temeljem ispitanog interesa kroz Javno savjetovanje, raspoloživa financijska sredstva LAG-a Zagorje- Sutla dodijeliti korisnicima na području LAG-a kroz LAG natječaj za tip operacije (TO) 1.3.2.  “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. PRR) te kroz  TO 2.1.2.  Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (sukladan TO 6.4.1. PRR). 

 

Skip to content