Poziv na prijavu volonterskih akcija: #ajmoLAG 2019

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla. Prihvatljive akcije su one koje unaprjeđuju kvalitetu života djece i/ili mladih u lokalnoj zajednici.

Ciljevi poziva:

  •        Promocija volonterstva,
  •        Jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki,
  •        Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih u lokalnoj zajednici.

UVJETI PRIJAVE

Prihvatljivi prijavitelji:

  •        Neprofitne organizacije koje su članice Lokalne akcijske grupa Zagorje – Sutla (općine i gradovi, udruge, javne ustanove…)
  •        Prednost imaju udruge i zajednički, partnerski projekti više organizacija (npr. općina u suradnji s udrugama, školom i sl) te akcije u kojima su mladi od 18 do 29 godina uključeni kao volonteri/ke.
  •        Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije.

Mjesto održavanja volonterske akcije: Općina/grad s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

Minimalni broj volontera/ki uključen u pojedinu akciju: 5 osoba 18+ godina. Mladi između 15 i 18 godina mogu volontirati uz pisanu suglasnost roditelja/skrbnika.

Minimalni broj korisnika/ca akcije: 10 djece i/ili mladih.

Vrijeme provedbe akcije: travanj – listopad 2019.

Maksimalni trošak volonterske akcije: 3000 kuna. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, didaktičke opreme nužne za provedbu akcije i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom. Napominjemo da će sve potrebno za akciju sukladno detaljnom proračunu akcije biti plaćeno za organizatore volontiranja od strane LAG-a. LAG nije u mogućnosti transferirati sredstva organizatoru volontiranja. Dodatno molimo prijavitelje da budu realni u procjeni troškova te solidarno omoguće financiranje što većeg broja akcija obzirom na ukupna raspoloživa sredstva za akcije.

Obaveze organizatora volontiranja: organizirati i koordinirati volontere/ke, osigurati tehničke uvjete za provedbu akcije, provesti akciju te izraditi izvještaj o akciji. Izvještaj se sastoji od kratkog opisa provedene akcije na obrascu LAG-a Zagorje-Sutla i potpisne liste (u prilogu) te fotografija.

Način prijave: Popunjeni Prijavni obrazac (u prilogu) poslati na e-mail LAG-a lag@zagorje-sutla.eu zaključno sa 1.3.2019. u 23:59 sati.

Odluku o odabiru akcija donosi Upravni odbor LAG-a Zagorje – Sutla uvažavajući značaj akcije za djecu/i/ili mlade, zajednički angažman različitih lokalnih dionika te uključenost volontera/ki u njezinu provedbu. Maksimalni ukupni iznos sredstava za volonterske akcije je 33.000 kuna te je planirano financiranje 1 volonterske akcije po općini odnosno gradu s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Rok za odabir akcija je 1.4.2018.

Kontakt osoba za sva pitanja vezano uz prijavu akcija: Tajana Broz, voditeljica LAG-a, tajana.broz@zagorje-sutla.eu, 091 75 22 375.

Volonterske akcije u zajednici provode se kao nastavak projekta “VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje” kojeg je tijekom 2017. i 2018. godine sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U 2019. godini akcije se financiraju iz vlastitih sredstava Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

#ajmoLAG

Skip to content