Održana Skupština LEADER mreže Hrvatske

LAG Zagorje-Sutla 5. svibnja sudjelovao je na izbornoj Skupštini LEADER mreže Hrvatske na kojoj je i službeno primljena u članostvo. Na Skuptštini je izabran i novi/stari predsjednik LMH Milan Medić. Prije same sjednice Skupštine sudjelovali smo i na radionici za pripremu Lokalne razvojne strategije i dodataka za prijavu na natječaj 19.2.-4. u organizaciji LMH na kojoj je predavačica bila Bojana Markotić Krstinić. Naš domaćin bio je LAG Moslavina.

Skip to content