Javni poziv za članove/ice Ocjenjivačkog odbora – dopuna Baze ocjenjivača/ica na LAG natječajima

Temeljem odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla od 24. kolovoza  2021. godine (Urbroj: 01/21/090) raspisuje se

Javni poziv za članove/ice Ocjenjivačkog odbora – dopuna Baze ocjenjivača/ica na LAG natječajima

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. (dalje:  LRS) provodi se putem LAG natječaja za tipove operacija navedene u LRS.  Postupak odabira projekata sastoji se od nekoliko faza među kojima je  ocjenjivanje projekata.

Ocjenjivanje projekata vrši se prema unaprijed određenim kriterijima za  pojedinačni tip operacije i dodatnim kriterijima odabira opisanim u Dodatku 6  LRS, u poglavlju – Kriteriji za odabir projekata. Cilj ove faze je provjeriti  usklađenost projekata s uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira iz LRS,  utvrđivanje prihvatljivih troškova/aktivnosti i iznosa istih, intenziteta i iznosa javne  potpore, te broja bodova po projektu. Navedene provjere obavljaju se uvidom u  zaprimljenu dokumentaciju i koristeći kontrolnu listu u skladu s pojašnjenjima koji  su sastavni dio kontrolne liste.  

Ocjenjivanje projekata obavlja Ocjenjivački odbor kojeg imenuje Upravni odbor  LAG-a iz reda neovisnih stručnjaka/inja koji imaju iskustva u izradi i provedbi  odnosno evaluaciji projekata financiranih iz EU fondova. Ocjenjivački odbor ima 3  člana/ice. Svi članovi Ocjenjivačkog odbora podliježu pravilima o izbjegavanju  sukoba interesa te ne smiju biti članovi/ce niti jednog tijela LAG-a koje sudjeluje u  postupku odabira projekta (uključivši i Skupštinu LAG-a).  

Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za  sudjelovanje u radu Ocjenjivačkog odbora na način da svoju prijavu (prema  obrascu u nastavku), životopis i izjavu o potencijalnom sukobu interesa, iz kojih je  vidljivo da odgovaraju gore navedenim kriterijima, pošalju na lag@zagorje-sutla.eu najkasnije do 31. kolovoza 2021. Sve osobe koje zadovoljavaju propisane uvjete  bit će upisane u bazu potencijalnih ocjenjivača/ica te će se angažirati sukladno  raspoloživosti i odlukama Upravnog odbora LAG-a.

Za svoj rad ocjenjivači će primiti naknadu u iznosu od 750,00 kuna neto po LAG  natječaju u što je uključeno i prisustvovanje jednom sastanku ocjenjivačkog  odbora.  

 

Skip to content