AJMO! U ZAJEDNICI VOLONTIRAJMO!

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla. Najbolje akcije ostvarit će financijsku potporu za realizaciju akcije kroz provedbu projekta “VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”!

 

Ciljevi poziva:

  • Promocija volonterstva,
  • Jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki,
  • Unaprjeđenje kvalitete života u zajednici.

 

UVJETI PRIJAVE

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Neprofitne organizacije koje su članice Lokalne akcijske grupa Zagorje – Sutla (općine i gradovi, udruge,…)
  • Prednost imaju udruge i zajednički, partnerski projekti više organizacija (npr. općina u suradnji s udrugama, školom i sl).
  • Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije.

Mjesto održavanja volonterske akcije: Općina/grad s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

 

Minimalni broj volontera/ki uključen u pojedinu akciju: 10 odraslih osoba. Mladi između 15 i 18 godina mogu volontirati uz pisanu suglasnost roditelja/skrbnika.

Vrijeme provedbe akcije: ožujak – lipanj 2018.

Maksimalni trošak volonterske akcije: 3000 kuna. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom. Napominjemo da će sve potrebno za akciju sukladno detaljnom proračunu akcije biti plaćeno za organizatore volontiranja od strane LAG-a odnosno Mreže udruga Zagor. LAG nije u mogućnosti transferirati sredstva organizatoru volontiranja radi nabave materijala. Dodatno molimo prijavitelje da budu realni u procjeni troškova te solidarno omoguće financiranje što većeg broja akcija obzirom na ukupna raspoloživa sredstva za akcije. Kroz projekt je dodatno  osigurano da svaki volonter/ka dobije majicu i volontersku knjižicu te osvježenje tijekom volonterske akcije.

Obaveze organizatora volontiranja: izraditi detaljan proračun i plan akcije, organizirati volontere/ke i prikupiti njihove osobne podatke za potrebe provedbe projekta, osigurati tehničke uvjete za provedbu akcije, proći LAG-ovu edukaciju o radu s volonterima (u trajanju od 2 sata), provesti akciju i koordinirati volontere/ke te izraditi izvještaj o akciji.

Način prijave: Popunjeni Prijavni obrazac (u prilogu) poslati na e-mail LAG-a lag@zagorje-sutla.eu zaključno sa 1.2.2018. u 23:59 sati.

Odluku o odabiru akcija donosi Upravni odbor LAG-a Zagorje – Sutla uvažavajući značaj akcije za lokalnu zajednicu, zajednički angažman različitih lokalnih dionika te uključenost volontera/ki u njezinu provedbu. UO LAG-a odabrat će najmanje 4 volonterske akcije. Rok za odabir akcija je 1.3.2018.

Kontakt osoba za sva pitanja vezano uz prijavu akcija: Tajana Broz, voditeljica LAG-a, tajana.broz@zagorje-sutla.eu, 091 75 22 375.

Volonterske akcije u zajednici provode se u okviru projekta “VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”. Projekt provodi Mreža udruga Zagor sa partnerskim organizacijama: Društvo „Naša djeca“ Zabok, Krapinsko-zagorska županija, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Janka Leskovara, Volonterski centar Zagreb i ACT Grupa. Ukupna vrijednost projekta iznosi 704.473,28 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 100%.

NAPOMENA: Odabrana volonterska akcija postaje sastavni dio provedbe projekta “VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”, a odabrani nositelji volonterskih akcija prijavom na ovaj poziv pristaju da LAG Zagorje-Sutla za potrebe provedbe projekta koristi podatke o volonterima, fotografije s akcija i podatke navedene u prijavi u svrhu izvještavanja nadležnom tijelu.

#ajmoLAG

Skip to content